Najnovije vijesti

Bašagić najbolje rangirana osnovna škola u 2014./15. godini na TK

07/01/2016 | objavio Radio Gradačac
Bašagić najbolje rangirana osnovna škola u 2014./15. godini na TK
Tuzlanski kanton

 

Pedagoški zavod TK objavio je rezultate vrednovanja rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2014./15.godini. U ukupnom poretku OŠ-a ističe se škola „Dr.Safvet beg Bašagić“ Gradačac koja je sa 5551 bodova ostvarila prvo mjesto. OŠ „Ivan Goran Kovačić“ nalazi se na 6.poziciji, OŠ „Hasan Kikić“ na 18., a škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ na 21..
OŠ „Musa ćazim Ćatić“ nalazi se na 24.poziciji, „Edhem Mulabdić“ na 34., a „Hamdija Kreševljaković“ na 43.mjestu od ukupno 86 osnovnih škola na TK-u.
Kompletne rezultate možete pogledati na linku: UKUPNI REZULTATI OSNOVNE SKOLE

 

Prema rezultatima ukupnog vrednovanja srednjih škola na području TK, MSŠ „Hasan Kikić“ nalazi se na 5.mjestu sa 3988,58 bodova, dok se Gimnazija „Mustafa Novalić“ pozicionirana na 13.mjesto sa 3009,67 bodova, od ukupno 32 srednje škole.      

U rangiranju koje je obuhvatilo 8 gimnazija, Gimnazija „Mustafa Novalić“ je zauzela 5. mjesto, dok je među 24 mješovite srednje škole MSŠ „Hasan Kikić“ zauzela 3.poziciju. Kompletne rezultate možete pogledati na linkovima:

VREDNOVANJE SREDNJIH SKOLA

VREDNOVANJE GIMNAZIJA

VREDNOVANJE MJESOVITIH SREDNJIH SKOLA

 

Vrednovanje je sačinjeno na osnovu Instrumentarija za vrednovanje rada osnovnih i srednjih škola, a na ukupne ocjene uticao je niz faktora, kao što su uspjeh učenika, organizacija rada ustanove, vannastavne aktivnosti, nastavni kadar, biblioteka, stanje objekta i dvorišta, takmičenja i manifestacije.

 

 

Comments are closed.

YouTube