Najnovije vijesti

Belmin Baković izlicitirao Gradinu na iznos 1.310 KM mjesečne zakupnine bez PDV-a

10/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Belmin Baković izlicitirao Gradinu na iznos 1.310 KM mjesečne zakupnine bez PDV-a
GRADAČAC

U Gradskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac danas je održana javna licitacija po raspisanom oglasu za davanje u zakup kruga Gradine, cjelokupnog objekta Gradine i objekta Lovac sa parking prostorom ispred Gradine. Na licitaciji su učestvovala dva zainteresovana fizička lica Alma Sokoljak i Belmin Baković.

Prema ocjeni Komisije za provođenje postupka licitacije, kojom je predsjedavala Monika Cvitkušić, najuspješnija je bila ponuda Belmina Bakovića u iznosu 1.310 KM mjesečne zakupnine bez PDV-a. Do potpisivanja ugovora sa zakupcem očekuje se notarska izrada nacrta Ugovora i mišljenje Gradskog pravobranilaštva. Baković ima rok od 30 dana za registraciju obrta, budući da se kompleks Gradine izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube