Najnovije vijesti

BHT1 o projektu “Vodosnabijevanje Gradačca”

10/02/2020 | objavio Radio Gradačac
BHT1 o projektu “Vodosnabijevanje Gradačca”
GRADAČAC

Hiljade građana u Gradačcu će, konačno, u 21. vijeku u svom domu imati pitku vodu. U toku je realizacija jednog od najvećih poslijeratnih projekata. Nedostatak ovog resursa uticao je na sve aspekte življenja u ovom gradu.

Mještani 15 gradačačkih naselja godinama se snalaze na razne načine, cisternom, kopanjem bunara i slično. U 21. vijeku žive bez osnovnog reursa.

Čim cisterne u februaru dovlače vodu za navodnjavanje, znate kakav je život građana koji nemaju vode. Kad idemo na posao ujutro – u auta kanistere, s posla kanistere kući pune vode i tako živimo, kaže Midhat Dervišević, mještanin Gradačca.

Prema najavama, u narednoj godini će oko 20.000 građana konačno imati vodu. Sve to zahvaljujući jednom od najvećih poslijeratnih projekata infrastrukture vrijednom 30 miliona KM. Pored oko stotinu kilometara vodovodne mreže, tu su i ostali radovi.

Realizacijom tog projekta bi kompletan urbani dio Gradačca trebao da bude pokriven kanalizacionom mrežom, južni dio bi trebao dobiti vodosnabdijevanje i svakako bi trebalo zamijeniti kompletno azbestcementnu mrežu u gradu Gradačac, kaže Damir Okanović, direktor JP “Komunalac” Gradačac.

Znači puno za ove mjesne zajednice, s tim što će se poboljšati uslovi života, što će se razvijati poljoprivreda, i privrede ima ovdje, stočarstvo, voćarstvo i sve ostalo, kaže Midhat Dervišević, mještanin Gradačca.

Projekat se realizuje zahvaljujući kreditu Evropske banke, grantom švedske i češke razvojne agencije, kao i sredstvima općine. Uvršten je na listu značaja za Federaciju BiH, ali bez veće pomoći viših nivoa vlasti, ističe prvi čovjek grada.

Nama je švedska “Sida”, Češka razvojna agencija i drugi donatori dali deset do 15 puta više sredstava za ovaj projekat, nego što su ta sredstva osigurna sa viših nivoa, kaže Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca.

Zbog nedostatka pitke vode, mještani su, kažu, bili prinuđeni i stoku prodavati.

Realizacijom projekta, očekuju humanije uslove za život, ali i veći razvoj poljoprivrednih grana.


TV PRILOG BHT1


Radio Gradačac / bhrt.ba

Comments are closed.

YouTube