Najnovije vijesti

Budžet općine Gradačac za 2018. godinu 17,8 miliona KM, Općinsko vijeće donijelo set rješenja za projekat vodosnabdijevanja

27/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Budžet općine Gradačac za 2018. godinu 17,8 miliona KM, Općinsko vijeće donijelo set rješenja za projekat vodosnabdijevanja
Gradsko vijeće

Na posljednjem ovogodišnjem zasijedanju Općinsko vijeće Gradačac usvojilo je Budžet općine za 2018. godinu u iznosu od 17.843.210 KM, što predstavlja do sada najveći planirani iznos. Tekući izdaci su planirani u iznosu od 9.820.610 KM, a 8.022.600 KM predviđeno za kapitalne izdatke, od čega 600.000 KM za kupovinu dionica i otplatu kredita.

Najznačajniji planski dokument općine za narednu godinu usvojen je većinom glasova bez rasprave, koja nije izostala tokom razmatranja seta rješenja o podugovorima za nastavak projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac. Radi se o podugovorima između FBiH i Općine Gradačac, odnosno Općine i JP „Komunalac“ d.d., te Ugovora između FBiH, Općine Gradačac i EBRD-a. Ističući njihov značaj Općinski načelnik Edis Dervišagić pojasnio je faze koje je cjelokupan projekat prošao u posljednje 3 godine. Naglasio je da se današnjim odlukama postiže njegova efektivnost, a da je krajnji rok za povlačenje sredstava 31. decembar 2020. godine.  Iako su vijećnici u svojim izlaganjima izrazili opredjeljenost za rješavanje problema vodosnabdijevanja svih građana općine Gradačac, iz Kluba vijećnika SDA zatraženo je pojašnjenje otplatnog plana kredita od 6 miliona eura. Pomoćnik Općinskog načelnika Damir Kurjaković iznio je podatak da je JP „Komunalac“ d.d. u ovu svrhu do sada prikupilo 700.000 KM, te da se na osnovu projekcija u narednih 15 godina otplate kredita na isti način planira prikupljanje 3 miliona KM. Dalje je dodao da se od 3.500 novih korisnika (720 KM po priključku) očekuje još 3 miliona, a da se svojom odlukom Vlada TK obavezala da u narednih 10 godina kroz Program sredstava od vodnih naknada osigura 4 miliona KM. Tokom današnje rasprave vijećnici su upoznati sa rizicima koje ovakvo kreditno zaduženje donosi, a to su godišnja kamata od 0,5% na nepovučena sredstva i 1% provizije, kao i sa grant sredstvima koja nije moguće realizovati bez prihvatanja kredita. Set rješenja je prihvaćen uz obavezu kvartalnog izvještavanja o povlačenju i utrošku sredstava, a njegov sastavni dio su i Rješenje o zadržavanju cijena vode u 2018. godini i nastavak subvencioniranja troškova potrošnje vode i otpadne vode za socijalno ugrožene kategorije.

Vijećnici su danas prihvatili izmjenu Odluke o provođenju Regulacionog plana slobodne industrijske zone II i zaključak o stavljanju na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana nacrta izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“.

 

Na prijedlog vijećnika Elvira Herčinovića (SDA) u dnevni red današnje sjednice uvrštena je informacija o izgradnji područnih škola u Vučkovcima i na Požarikama. Iako za ovu tačku nije bilo ranije pripremljenog materijala, načelnik Edis Dervišagić ponudio je usmenu informaciju praćenu raspoloživom dokumentacijom koja je tokom zasijedanja dostavljena vijećnicima. Vijećnik Herčinović je uputio zahtjev da se uvaži molba OŠ „Ivan Goran Kovačić“ i ovoj ustanovi dodijeli zemljište na Požarikama koje je Općina Gradačac za tu namjenu kupila 2010. godine. Postavio je pitanje zašto je Općina poništila građevinsku dozvolu za izgradnju objekta i predložila zamjenu zemljišta za prostor u centru grada, neposredno uz školu. Prilažući dokumentaciju načelnik Dervišagić je pojasnio da pripremljenu građevinsku dozvolu uprava škole nikada nije preuzela, niti platila odgovarajuće rente, a da je direktor škole u avgustu ove godine odustao od postupka pokrenutog 2010., te podnio zahtjev za novi urbanistički projekat. Građevinska dozvola nije mogla biti poništena jer nije ni preuzeta, ustvrdio je Dervišagić, te dodao da je saglasnost o zamjeni zemljišta usmeno pružena tokom sastanka sa Premijerom TK i resornim ministrom.

Govoreći o područnoj školi u Vučkovcima, Općinski načelnik je podsjetio na sporazum sa OŠ „Mehed-beg Kapetanović Ljubušak“ po kojem se Općina obavezala na sufinansiranje izgradnje objekta u visini od 100.000 KM. Po dva tendera odobrena su sredstva od ukupno 90.000 KM koja nisu realizovana zbog izostanka izvještaja i faktura. Na kraju diskusije jednoglasno su doneseni zaključci kojim OV Gradačac podržava sve aktivnosti na izgradnji škola na području općine, kao i aktivnosti svih općinskih organa na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Upućen je poziv resornom kantonalnom ministarstvu da se aktivno uključi u rješavanje ovih pitanja.

Na današnjem višesatnom zasijedanju vijećnici su, između ostalog, prihvatili Odluku o davanju u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine, Odluku o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi i Informaciju o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama, koja će biti sastavni dio izvještavanja u okviru MEG projekta.

Snimak danas održane, 10. radne sjednice OV emitujemo u programu Radija Gradačac sutra (28. decembra) od 10 sati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube