Najnovije vijesti

Centar za razvoj inkluzivnih praksi obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Centar za razvoj inkluzivnih praksi obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
GRADAČAC

Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje i mobilizira podršku za prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom.

Ovaj cilj je postavio je Svjetski program akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija 1982. godine. To je i  povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Ovaj dan je prilika je govorimo o inkluziji koja je temeljno ljudsko pravo. A inkluzivno obrazovanje treba shvatiti kao temeljno ljudsko pravo svih učenika, jer ono to i jeste. 

Tim povodom danas smo u programu Radio Gradačca razgovarali o radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi koji djeluje pri OŠ. “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje u Gradačcu. Naše gošće su bile koordinator Centra Emina Huseinović, dipl. defektolog somatoped i Sanela Krdžić-Osmić, mr. specijalne edukacije i rehabilitacije.
Od ove školske godine na području Tuzalnskog kantona djeluju dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu koji su osnovani s ciljem sveobuhvatnog pristupa inkluziji, te pružaju podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, članovima njihovih porodica, odgojno-obrazovnim stručnjacima, kao i široj društvenoj zajednici.
Centri nude (re)hablitacijske usluge, usluge psiho-socijalne podrške, usluge mobilnih stručnih timova i usluge Centra znanja. Svojim djelovanjem se bitno razlikuju od ustanova za specijalni odgoj i obrazovanje jer predstavljaju dopunu redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a ne zamjenu za njih.

Primarni korisnici Centara su djeca od rođenja do 18. godine, roditelji ili staratelji djece sa poteškoćama, njihove porodice te svi akteri u razvoju inkluzivnog društva. U Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Gradačcu je 72 polaznika iz 15 škola sa područja Gradačca i Srebrenika. Trenutno se u rad Centra uvode i djeca predškolskog uzrasta. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana invalidnih osoba danas su držani prigodni programi i prezentacije rada Centra inkluzivnih praksi Gradačac u 1. osnovnoj školi u Srebreniku i O.Š. “Edhem Mulabdić” u Mediđi Donjoj.


Centri su uspostavljeni kao dio procesa implementacije Akcionog plana Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu.
Organizacija Save the Children pruža tehničku i stručnu podršku Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u procesu implementacije Akcionog plana Strategije putem projekta Inkluzija za sve – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS).
Projekat Inkluzija za sve se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Univerzitetom u Bolonji, Centrom znanja Profectus i Udruženjem Vesta.
Radio Gradačac / Centar za razvoj inkluzivnih praksi Gradačac

Comments are closed.

YouTube