Najnovije vijesti

Cijena struje za domaćinstva ostaje ista

27/02/2018 | objavio Radio Gradačac

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) dala je saglasnost JP Elektroprivreda BiH za promjenu cijena određenih kategorija poslovnih korisnika, dok cijena električne energije za kategoriju domaćinstva ostaje ista. Cijena će od 1. aprila biti viša za 3,6 posto u kategoriji Ostala potrošnja na naponskom nivou 0,4 kV s priključenom snagom većom od 23 kW.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je na današnjoj redovnoj sjednici dala saglasnost na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Cijene električne energije za kategoriju domaćinstva ostaju iste, odnosno neće se mijenjati u odnosu na važeće. U kategoriji Ostala potrošnja na naponskom nivou 0,4 kV (kilovolt), za kupce I tarifne grupe sa priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) doći će do povećanja ukupne prosječne cijene 3,6%.

Za kupce sa priključnom snagom manjom od 23 kW, odnosno, za kupce iz II i V tarifne grupe koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je smanjenje ukupne prosječne cijene za 0,71%, odnosno, 0,56% za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Cijene usluge ovog javnog snabdjevača će se primjenjivati od dana 01.04.2018. godine.


Na konferenciji za novinare predsjednik FERK-a Jasmin Bešo pojasnio je kako se poskupljenje odnosi na industrijske objekte kod kojih je priključna snaga iznad 23 kW. Dodao je kako to u praksi znači da će doći do pojeftinjenja za kupce s priključnom snagom manjom od 23 kW, poput frizerskih salona, piljara, kafića i drugih malih potrošača koji imaju malu instaliranu snagu. Kada se u obzir uzmu sve promjene cijene po pojedinim kategorijama došlo je do prosječnog poskupljenja električne energije od 1,14 posto, javlja Fena.


U cijenu usluge javnog snabdjevača nije uračunata naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i iznos poreza na dodanu vrijednost koji se evidentiraju na svakom pojedinom računu kupca.

Odluka o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge će biti objavljena na internet stranici i oglasnoj tabli FERK-a, te u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Radio Gradačac / FERK / Fena

Comments are closed.

YouTube