Najnovije vijesti

CIMOS TMD Ai Gradačac najavio otkaz za 61 radnika bez konsultacija sa sindikatom

21/06/2020 | objavio Radio Gradačac
CIMOS TMD Ai Gradačac najavio otkaz za 61 radnika bez konsultacija sa sindikatom
GRADAČAC

Danas je u Vidi 1 (Popovača) kod Gradačca održana vanredna Skupština sindikalne organizacije CIMOS TMD Ai Gradačac.

Razlog sazivanja Skupštine su najavljeni otkazi za 61 radnika ove metalske firme bez konsultacija sa sindikalnom organizacijom. Kako se moglo čuti, razlog najavljenog smanjenja broja radnika ove izvozno orjentisane tvornice dijelova za automobilsku industriju je aktuelna kriza u ovoj industrijskoj grani i smanjene narudžbe kupaca za tržište Evropske unije. Inače, ovo preduzeće od početka krize zbog koronavirusa radi smanjenim kapacitetom uz značajan broj radnika koji su “na čekanju” i kojima se isplaćuje 65% plate sa pripadajućim doprinosima.

Nezadovoljstvo radnika i Sindikalne organizacije zbog najavljenih otkaza ogleda se u činjenici da prilikom pravljenja spiska radnika koji bi trebali dobiti otkaz sindikat nije konsultovan, a nejasni su i kriteriji po kojima je spisak pravljen. Smatraju da se, u saradanji sa sindikatom, moraju sagledati sve mogućnosti prevazilaženja ove krize na drugi način uz izradu plana zbrinjavanja radnika u skladu sa zakonskim propisima.

Sličan scenario je najavljen i za CIMOS-ovu fabriku u Travniku gdje je planiran otkaz za 47 radnika.

Zaključci današnje vanredne Skupštine sindikalne organizacije su da se naredne sedmice svaki dan od 9:00 do 9:15 sato održava štrajk upozorenja u krugu firme i da se za sedam dana na istom mjestu ponovo održi zbor članova sindikata sa informacijama o poduzetim aktivnostima i mogućim dogovorima sa upravom preuzeća.

Sindikat zahtjeva od uprave preduzeća da maksimalno bude uključen u sve aktivnosti oko najavljenih otkaza i zbrinjavanja viška radnika.


 

O razlozima održavanja vanredne Skupštine Sindikata, zaključcima i zahtjevima prema upravi firme, za Radio Gradačac je govorio Miralem Topalović, predsjednik Sindikalne organizacije CIMOS TMD Ai i član rukovodstva Sindikata metalaca Federacije BiH.Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube