Najnovije vijesti

Danas 7. sjednica Gradskog vijeća

25/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Danas 7. sjednica Gradskog vijeća
GRADAČAC

Na osnovu Zaključka Kolegija Gradskog vijeća, od 18.06.2020. godine, zakazana je 7. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac za dan 25.06.2020. godine (četvrtak), u sali za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati.

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-31-03.2020. godine.
 2. 2. Prijedlog odluke o osnivanju Gradskog štaba civilne zaštite Grada Gradačac.
 3. 3. Prijedlog odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.
 4. 4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina putem licitacije (Aljićka).
 5. 5. Prijedlog odluke o zaštiti vodnog područja izvorišta „Vrelo“.
 6. 6. Nacrt odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku/akademsku 2020/21. godinu.
 7. 7. Prijedlog rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  JZU  „Dom  zdravlja“  Gradačac,  ispred Ministarstva zdravstva TK.
 8. 8. Izvještaj o  ostvarenju  godišnjeg  plana  implementacije  Strategije  razvoja  grada  Gradačac  za  2019. godinu sa Izvještajem o realizaciji Plana implementacije i indikativnog finansijskog okvira za 2019. godinu i Plan implemantacije i indikativni finansijski okvir za 2020. godinu i 2020-2022. godinu. 
 9. 9. Izvještaj o  realizaciji  Plana  kapitalnih  investicija  infrastrukturnog  razvoja  za  2019.  godinu  i  Plan kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2020. godinu i 2020-2022. godina.
 10. 10. Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2019. godinu.
 11. 11. Izvještaj o radu Općinskog/Gradskog vijeća Gradačac za 2019. godinu.
 12. 12. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokrenosti i prava za 2019.godinu.
 13. 13. Izvještaj o zaštiti od požara na području grada Gradačac, sa prijedlogom mjera.
 14. 14. Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća Grada Gradačac za 2019. godinu: JP „Parkinzi“ d.o.o., Gradačac, JP Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Gradačac.
 15. 15. Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova Grada Gradačac za 2019. godinu: JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“, JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, JU Centar za socijalni rad, JZU Dom zdravlja.
 16. 16. Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2020. godinu.
 17. 17. Izvještaj Komisije o  korištenju  zemljišta  „Područna  škola  Vida“  za  2019.  godinu  (Vijeće  mladih Gradačac).
 18. 18. Izvještaj  Komisije  o  korištenju  zemljišta  „Popovača-igralište“  za  2019.  godinu. 
 19. 19. Izvještaj Komisije o  načinu  korištenja  i  stanja  u  kome  se  nalazi  predmet  zakupa  –  jezero  Hazna (Zebed d.o.o)
 20. 20. Izvještaj Komisije o načinu  upravljanja i  održavanja sportskog objekta u izgradnji Stadiona banja „Ilidža“.
 21. 21. Informacija o zahtjevu MZ Zelinja Donja o ustupanju Doma.
 22. 22. Informacija o provedenim  aktivnostima  na  Projektu  vodosnabdijavanja  Gradačac;  Trender  T4; komponenta Rekonstrukcija postojećih azbestcementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže i izvori finansiranja. 
 23. 23. Informacija po Zaključku  sa  3.  vanredne  sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Gradačac,  broj:  01-04-126/20, od 21.05.2020. godine, vezana za štete prouzrokovane od divljih svinja.
 24. 24. Javna rasprava po  Nacrtu  zakona  o  podršci  nedovoljno  razvijenim,  nerazvijenim  i  izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.
 25. 25. Javna rasprava po Nacrtu strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. godina.
 26. 26. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

 

Radne materijale za 7. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac možete pogledati OVDJE

 

Radio Gradačac / Gradasko vijeće

Comments are closed.

YouTube