Najnovije vijesti

Danas je Međunarodni dan e-otpada

14/10/2023 | objavio Radio Gradačac
Danas je Međunarodni dan e-otpada
FBiH/BiH

Gotovo 10 milijardi dolara nalazi se u važnim sirovinama koje se mogu izvući iz ogromne godišnje količine e-igračaka, kablova i e-cigareta.

Međunarodni dan e-otpada (#ewasteday) je godišnja kampanja podizanja svijesti WEEE Foruma. Održava se svake godine 14. oktobra. Njegova svrha je da ukaže na rastući problem otpadne električne i elektronske opreme i da podstakne odgovorno postupanje s njom. Ove godine kampanja posvećuje pažnju nevidljivom otpadu.

Svake godine neiskorišteni kablovi, e-igračke, LED odjeća, e-alati, e-cigarete, detektori dima, USB stickovi, četkice za zube i bezbrojni drugi mali potrošački artikli koje potrošači često ne prepoznaju kao e-otpad doprinose količini od 9 milijardi kilograma e-otpada, što je jedna šestina ukupnog e-otpada u svijetu.

Mnogi stari uređaji se čuvaju u domovima, možda na policama za moguću buduću upotrebu. I mnogi ljudi ne shvaćaju da se mogu reciklirati. Ova “nevidljiva” kategorija e-otpada na jednom mjestu bila bi ekvivalentna broju gotovo 500.000 kamiona, težine od 40 tona, što bi bilo dovoljno za njihov konvoj od Rima do Najrobija dug 5.640 kilometara.

Kada se elektronski uređaji i komponente nepropisno odlažu, jer nisu prepoznati kao e-otpad, često završe na deponijama ili spalionicama. Elektronika sadrži različite opasne tvari kao što su olovo, živa, kadmij i usporivači plamena koji mogu iscuriti u zemlju i izvore vode, zagaditi ekosisteme i predstavljati rizik za ljudsko zdravlje.

Ovi uređaji također sadrže vrijedne resurse, uključujući plemenite metale kao što su zlato, srebro i bakar, kao i kritične sirovine koje su neophodne za zelenu tranziciju i proizvodnju novih elektronskih uređaja. Ako e-otpad nije pravilno recikliran, ovi vrijedni materijali odlaze u otpad.

U Bosni i Hercegovini postoji mnogo lokacija za odlaganje e-otpada.

Kontejner za odlaganje e-otpada u Gradačacu nalazi se na parkingu iza zgrade gradske uprave u ulici Husein-kaptana Gradaščevića. Ulični kontejner je za odlaganje uređaja promjera do 45 cm: male aparate, električne alate, IT opremu. Nije za sijalice, baterije, tonere.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube