Najnovije vijesti

Danas je Međunarodni dan smanjena rizika od katastrofa

13/10/2023 | objavio Radio Gradačac
Danas je Međunarodni dan smanjena rizika od katastrofa
Civilna zaštita

Danas se obilježava Međunarodni dan smanjena rizika od katastrofa. Ovaj datum odabrala je Generalna skupština Ujedinjenih Naroda s ciljem unapređenja potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim nivoima.

Grad Gradačac je od 2019. godine uključen u Program Smanjenje rizika od katastrofa (DDR) za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini (BiH) finasira Vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije (UN), a implementiraju ga UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u partnerstvu sa domaćim institucijama vlasti.

Program ima zadatak uvođenja i operacionalizacije integrisanog modela upravljanja rizicima od katastrofa i unapređenja kvaliteta života na lokalnom nivou, kao odskočne daske za uvođenje upravljanja smanjenjem rizika od katastrofa u BiH korištenjem pristupa odozdo na gore.

Cilj je adresiranje prioriteta upravljanja rizicima od katastrofa identifikovanim od strane 10 jedinica lokalne uprave i različitih aktera u nekoliko sektora: zaštita i spašavanje, socijalna zaštita i zaštita djece, te zdravstvo i poljoprivreda, na način da se unaprijede mehanizami koordinacije pri upravljanju rizicima od katastrofa, kao i kroz afirmaciju procesa strateškog planiranja koji uvažavaju informisanost o rizicima sa fokusom na najranjivije grupe stanovništva.

Ujedno, Grad Gradačac je kroz pomenuti Program uključen u DRAS sistem za analizu rizika od katastrofa. DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Kao rezultat aktivnosti sa Programskim timom 2021. godine finaliziran je pregled za Grad Gradačac, i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/ zajedno sa preostalim općinama i gradovima, partnerima na Programu.

 

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube