Najnovije vijesti

Danas je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

14/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Danas je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi
Humanitarne akcije

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se širom svijeta svake godine 14. juna. Događaj ima za cilj podizanje svijesti o potrebama za sigurnom krvi i krvnim sastojcima, te iskazivanje zahvalnosti dobrovoljnim davaocima za njihovu humanu gestu kojom spašavaju živote.

Brojni su primjeri humanosti dobrovoljnih davalaca krvi koji su ovom dragocjenom tečnosti spašavali ljudske živote postajući istinski heroji.

To su ljudi koji nisu žalili ni vlastitu sigurnost i život kako bi spasili nekoga u nevolji. Ljudi velikog srca, koji nikada nisu tražili nagradu ili naknadu za svoju humanu gestu. A bilo ih je nebrojeno puta.

I za vrijeme Odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine njihova je humanost ponovo dolazi do izražaja. Izložiti neprijateljskom granatiranji odlazili su u Ratnu bolnicu u Mediđu Donju spasiti ranjene vojnike i civile, a često su i bez organizovanoga prevoza išli u Tuzlu i tamo darivali dragocjenu tečnost za ranjene i povrijeđene.

Crveni križ Gradačac u saradni sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla redovno organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi (DDK), koje su po pravilu veoma uspješne a odaziv naših sugrađana je iz akcije u akciju sve veći.

Osim organizovanih akcija davalaštva nisu rijetki primjeri da ovi humani ljudi daruju krv onima kojima je neophodnana poziv članova porodica tih osoba.

Iako u CK Gradačac nema precizne evidencije DDK pouzdano se zna da je značajan broj onih koji su ovu dragocjenu tečnost darivali više od 100 odnosno 50 puta. Za svoj nesebičan humani gest neki od njih su dobili i priznanja.

Dobrovoljni davaoci krvi iz Gradačca dobitnici priznaja Crvenog križa FBiH za dobrovoljno davalaštvo krvi (2009.)


Krv je važno sredstvo, kako za planirane tretmane, tako i za hitne intervencije. Ona može pomoći da pacijenti koji boluju od neizliječivih bolesti žive duže i kvalitetnijim životom, a neophodna je i pri kompleksnim medicinskim i hiruškim intervencijama.

Krv je neophodna i pri zbrinjavanju povrijeđenih u hitnim slučajevima i iznenadnim nesrećama (prirodnim i drugim nesrećama, oružanim sukobima i slično). Ona ima nepobitnu ulogu spašavanja života trudnica i novorođenčadi.

Transfuzija krvi osnovna je komponenta hitne medicinske pomoći. Hitni slučajevi povećavaju zahtjeve za transfuzijom krvi i čine njenu realizaciju kompleksnom.

Adekvatne zalihe krvi tokom hitnih situacija i prirodnih i drugih nesreća zahtjevaju dobro organizovano prikupljanje krvi, koje može biti moguće jedino učešćem cijele zajednice i dobrovoljnih davalaca krvi koji su posvećeni volonterskom, neplaćenom davalaštvu krvi tokom cijele godine.


Učenici III-a razreda Gimnazije “Hasan Kikić” za nagradu dobili loptu

U tim akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, poput one 17. i 18. oktobra 1966. godine u srezu Doboj, veliki odaziv je bio srednjoškolske omladine. Tada se među učenicima Gimnazije „Hasan Kikić“ razvio takmičarski duh koji će razred imati više dobrovoljnih davalaca krvi.

Te 1966. godine učenici III-a razreda su dobili loptu za nogomet kao nagradu jer su imali najviše dobrovoljnih davalaca krvi. Za loptu je bio zadužen Husejn Krajnović. 

Po završetku ove dvodnevne akcije tadašnji šef mobilnog tima Republičkog zavoda za transfuziju iz Sarajeva, dr. Kurtović, je rakao za radio stanicu Gradačac kako je kompletna organizacija ove akcije bila na visini zadatka.

I po tome se može reći da je nabolja na čitavom području bivšeg dobojskog sreza… Ponovo ističem dobru organizaciju rada, jer smo radili punim kapacitetom i to stalno. I mogu reći da je malo mjesta u našoj Republici koja su pokazala ovakvu ozbiljnost za uspjeh cijele akcije, rekao je dr. Kurtović.

Izvještaj o održanoj akciji DDK je objavljen 18.10.1966. godine u programu lokalne radio stanice Gradačac (Arhiva JUCK „Ahmed Muradbegović“ Gradačac).

Radio Gradačac / Foto: Vozilo Terenske ambulante Republičkog zavoda za transfuziji iz Sarajeva 1966. godine

Comments are closed.

YouTube