Najnovije vijesti

Danas sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za koheziju u zajednici

16/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Danas sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za koheziju u zajednici
GRADAČAC

Danas se na Banji Ilidža u gradačcu održava drugi sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za koheziju u zajednici. Sastanak se simbolično održava na Međunarodni dan Tolerancije, što će biti prilika da se uputi poruka javnosti o važnosti jačanja tolerancije i dijaloga u zajednici.

Podsjećamo da je Gradsko Vijeće je u okobru 2019. godine usvojilo Akcioni plan za koheziju u zajednici 2019. – 2021., ali zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom Covid-19 ovaj Akcioni plan nije u potpunosti proveden. Gradonačelnik Edis Dervišagić je 31. augusta 2021. imenovao radnu grupu za izradu novog Akcionog plana. Radna grupa je uz podršku Misije OSCE-a u BiH organizovala prvi sastanak 23. septembra, na kojem je analiziran prethodni Akcioni plan i donesena odluka da se ide u izradu novog Akcionog plana.

Kao prvi korak u ovom procesu dogovoreno je da se provede anketa o iskustvu i percepciji građana o pojavama mržnje i predrasuda u našem gradu. Anketa je u međuvremenu provedena, a na današnjem sastanku će se prezentirati rezultati ankete. Učesnici sastanka će imati priliku prodiskutovati i analizirati dobivene rezultate, a cilj je da se identifikuju naredni koraci u izradi Akcionog plana i identifikuju preventivne mjere koje bi bile uključene u novi Akcioni plan.

Radio Gradačac / Radna grupa za izradu Akcionog plana

Comments are closed.

YouTube