Najnovije vijesti

Danas sjednica Gradaskog vijeća Grada Gradačac

17/11/2022 | objavio Radio Gradačac
Danas sjednica Gradaskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Danas će se održati 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac za koju je Kolegij Gradskog vijeća predložio 26. tačaka dnevnog reda. Sjednica će se održati u konferencijskoj sali Sportske dvoran s početkom u 9 sati.

Sjednicu Gradskog vijeća možete pratiti uživo na sljedećem linku: https://www.facebook.com/radiogradacac.ba/videos/1087466045286528

Gradski vijećnici bi trebali razmatrati predloženi Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2022. godinu.
2. Nacrt Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu.
3. Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu.
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac.
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima Općine Gradačac.
6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o visini naknade – paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.
7. Izvještaj o realizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam šljive”.
8. Prijedlog odluke o organizaciji 50. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“.
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prenos upravljanja i korištenja izvorišta Domažić – bunari
BV2 i BV3 sa Grada Gradačac na J.P. “Komunalac” d.d. Gradačac.
10. Prijedlog odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnja sistema vodosnadbijevanja južnog dijela općine sa izvorišta Domažić.
11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije raskrsnice M 1.9- R- 463 broj: 01-04-48/22, od 03.03.2022. godine.
12. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac putem licitacije (bivši SŠC “Hasan Kikić”).
13. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija putem licitacije (Srnice Donje).
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja “Pešta” d.o.o. Gradačac.
15. Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2023. godinu.
16. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac.
17. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.19. Prijedlog rješenja o razrješenju vanjskog člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju (Amir Šišić).
20. Prijedloga rješenja o razrješenju vanjskog člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju (Tarik Suljkanović).
21. Prijedloga rješenja o razrješenju vanjskog člana Komisije za priznanja i nazive (Edin Ibrahimović).
22. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac.
23. Informacija o finansijskoj reviziji Grada Gradačac za 2021. godinu.
24. Informacija o stanju socijalne zaštite na području grada Gradačac.
25. Informacija o spomen obilježjima na području grada Grdačac.
26. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Više detalja i materijale možete dobiti na linku: https://ecitizen.ba/gradacac/public-sessions/session-details/57

Radio Gradačac / Gradsko vijeće Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube