Najnovije vijesti

Demineri OSBiH pronašli osam neekspodiranih ubojnih sredsatava

13/11/2019 | objavio Radio Gradačac
Demineri OSBiH pronašli osam neekspodiranih ubojnih sredsatava
Civilna zaštita

Jučer (12.11.2019. godine) je izvršena primopredaja deminiranog terena na području Novalića i to zadatka označenog kao “Novalići- Uvale”, ID broj: 14203, ukupne površine 12.880 metara kvadratnih. Radove na deminiranju ovog zadatka obavili su demineri Deminerskog bataljona OS BiH.

Prilikom deminiranja pronađeno je ukupno osam komada neekspoldiranih ubojnih sredstava (NUS) i to: jedna haubička granata 105 mm, dvije tromblonske trenutne mine, jedna tromblonska kumulativna mina, tri minobacačke granate (MB) 60 mm i jedna granata za RPG. 

Primopredaji su osim predstavnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) prisustvovali i predstavnik Centra za uklanjanja mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) i Službe civilne zaštite Grada Gradačac.

Odmah nakon primopredaje demineri OS BiH nastavili su radove na deminiranju zadatka Vučkovci (Gradačac), ID broj 14159, ukupne površine 16.523 m2.  Ovaj zadatak je otvoren u maju ove godine, saopćeno je iz Službe civilne zaštite Grada Gradačac.

Radio Gradačac / Služba CZ Gradačac / Foto: Arhiva

Comments are closed.

YouTube