Najnovije vijesti

Demineri pronašli i uništili ostatke kasetne municije

14/07/2017 | objavio Radio Gradačac
Demineri pronašli i uništili ostatke kasetne municije
Civilna zaštita

Po prvi puta na području općine Gradačac pripadnici OS BiH su vršili deminiranje terena od ostataka kesetne municije korištene tokom rata od 1992. do 1995. godine. Na području Lukavca Gornjeg i Toka deminirano je 67.890 m2 minsko sumnjive površine. Uništene su dvije neeksplodirane bombe i pronađeno 1067 dijelova koji ne sadrže eksploziv. Deminirano područje obuhvata šumsko i manjim dijelom poljoprivredno zemljište koje od danas vlasnici mogu slobodno da koriste.

Ovo je splecifična procedura za razliku od ovih redovnih projakata deminiranja jer se nikada ne zna gdje će se pronaći ta kasetna municija. Prvobitno je projekat bio planiran na 41.617 m2 površine, ali su pronađena dva komada neeksplodirane kasetne municije MK-1 zbog čega je došlo do proširenja zadatka. Obzirom da je ovdje tokom rata registrovan jedan mino-incident, jedno dijete je povrijeđeno, postajala je bojazan da se koristi ovaj teren koji je upravo deminiran. Danas smo svečano preuzeli ovih 67.890 m2 deminirane površine, i ovo je velika stvar jer se lokalitet nalazi u unutrašnjosti općine, kazao je za Radio Gradačac Isam Sendić, šef Službe CZ Općine Gradačac.

Svečanoj ceremoniji primopredaje deminiranog terena prisustvovali su predstavnici OS BiH, BH MAC-a i Službe CZ općine Gradačac. Krajem mjeseca jula demineri OS BiH nastavljaju deminiranje ostataka kasetne municije na području MZ Toke.

Na lokalitetu MZ Toke su urađena dva projekta deminiranja i pripadnici OS BiH će krajem mjeseca nastaviti deminiranje. Imali smo izviđanje terena na lokalitetu Mionica smo jer je u toku rata i poslije rata pronađeno nekoliko dijelova kasetne municije. Da li su okončani i da li će biti napravljeni projekti još uvijek nemamo povratne informacije, rekao je Sendić.


Sezona deminiranja je u toku i trenutno je otvoreno radilište u Ledenicama Donjim na lokalitetu Bjeljevina površine oko 94.000 m2. Ovaj projekat je počeo 2015. godine i predviđeno je da se dio terena vrši mašinskom obradom. Pošto se radi o močvarnom tlu taj posao je morao bio je prekinut. Isam Sendić ističe da bi u narednih mjesec dana demineri OS BiH mogli i ovaj posao uspješno okončti.


Pored nastavka projekta deminiranja ostataka kasetne municije, očekuje se da do kraja godine budu otvorena još dva radilišta u procesu redovnog deminiranja na području općine Gradačac. Do sada je deminirano 6.896.495 m2 minski sumnjivih površina i prema procjenama BH MAC-a ostalo je da se očisti još 4.580.000 m2 zemljišta, odnosno 2,03% ukupne površine općine Gradačac.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube