Najnovije vijesti

Do 14. septembra podnošenje prijedloga za dodjelu gradskih priznanja za 2020.

10/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Do 14. septembra podnošenje prijedloga za dodjelu gradskih priznanja za 2020.
Gradsko vijeće

Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac uputila je poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Gradačca za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga je 14. septembar 2020. godine.

Inicijativu za dodjelu gradskih priznanja, odnosno isticanje kandidature mogu podnijeti građani pojedinačno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice, klubovi vijećnika političkih stranaka-partija zastupljenih u Gradskom vijeću i gradonačelnik.

Prijedlozi treba da sadrže osnovne podatke o predloženim kandidatima za koje se priznanje predlaže sa obrazloženjem. Odlukom o gradskim priznanjima je predviđeno da se dodjeljuju sljedeća priznanja:

– Zlatni grb grada sa novčanom nagradom od 2.000 KM (jedno priznanje),

– Plaketa “Zlatni zmaj” sa novčanom nagradom od 1.000 KM (dva priznanja) i

– Počasni građanin (jedno priznanje).

Prijedlozi se dostavljaju neposredno u Gradsko vijeće ili na šalteru broj 6 u Gradskoj upravisa naznakom „Komisiji za priznanja i nazive ili poštom na adresu: Gradsko vijeće – Komisiji za priznanja i nazive, ulica H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac.

Detalje poziva, kao i kompletnu Odluku Gradskog vijeća (tada Općinskog vijeća) iz 2006. godine kojom su definisani postupak predlaganja i kriteriji za dodjelu gradskih priznanja saznajte u prilogu.

Radio Gradačac / Gradsko vijeće / Foto: arhiva

Comments are closed.

YouTube