Najnovije vijesti

DRAS sistem – online platforma

05/04/2021 | objavio Radio Gradačac
DRAS sistem – online platforma
GRADAČAC

Ovim putem Vas obavještavamo da u sklopu Zajedničkom programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ počinjemo sa promocijom DRAS sistema (https://drasinfo.org/).

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Grad Gradačac je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te smo intenzivno radili sa Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, finaliziran je pregled za Grad Gradačac, i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/ zajedno sa preostalim općinama i gradovima, partnerima na Programu.

Pripremljen je i kraki video kojeg možete pogledati na https://youtu.be/EJOJ_EzYX5w.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube