Najnovije vijesti

EU, bilateralni donatori i EBRD u partnerstvu sa Gradačcem podržali obnovu vodovodne mreže

07/03/2024 | objavio Radio Gradačac
EU, bilateralni donatori i EBRD u partnerstvu sa Gradačcem podržali obnovu vodovodne mreže
FBiH/BiH

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Ambassador Johann Sattler i gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić danas su svečano obilježili završetak projekta obnove vodovodne mreže u Gradačcu, simboličnim puštanjem u pogon sistema za distribucije vode na pumpnoj stanici Kerep. Sredstvima koja su osigurana kroz EU Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) obnovljeno je 40 km vodovodnog sistema kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje i distribucija pitke vode za oko 20.000 stanovnika općine Gradačac.

Time je okončan dugogodišnji i opsežan projekat proširenja i modernizacije komunalne infrastrukture općine, koji obuhvata rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda podržanu od strane Češke vlade, proširenje kanalizacione mreže podržane od strane Švedske vlade, te proširenje i rekonstrukciju vodovodnog sistema podržane od strane Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBRD) i Evropske unije.

Modernizacija vodovodne mreže Gradačca predstavlja novi početak za 20.000 stanovnika grada, sa čistijom i sigurnijom vodom i manje otpada. Drago mi je da je podrška EU i EBRD dopunjena finansiranjem iz Češke, Švedske i Norveške – ovo je pravi pristup tima Europe, koji pomaže BiH da se uskladi sa standardima EU. Ovo je korak naprijed u našim zajedničkim naporima da poboljšamo vodovodne sisteme u cijeloj zemlji i da podržimo BiH da ispuni svoje obaveze u okviru Zelene agende za Zapadni Balkan“, rekao je ambasador Sattler.

Ova zajednička inicijativa između Grada Gradačca, Evropske unije, Norveške, Češke, Švedske i EBRD-a omogućila je Gradačcu da postane jedan od prvih gradova u Bosni i Hercegovini koji je zamijenio sve azbest-cementne cijevi u sistemu vodosnabdijevanja. Ukupna investicija iznosi oko 17 miliona eura, pri čemu su bespovratna sredstva u iznosu od preko 2.6 miliona eura osigurana kroz EU Investicioni okvir za Zapadni Balkan putem bilateralnih donatora a kredit u iznosu od 6 miliona eura osiguran je kod EBRD. 

Događaju su prisustvovali ambasador Norveške u BiH Olav Reinertsen, ambasadorica Švedske u BiH Helena Lagerlöf, konzul i rukovodilac Odjela za razvojnu saradnji Ambasade Republike Češke Štěpán Šantruček, šefica EBRD-a u BiH Manuela Naessl i ostali gosti.

“Ono što je Grad Gradačac postigao ovim projektom je primjer za druge općine i gradove širom BiH. Ovdje je riječ o olakšavanju života građana, ali i o približavanju EU. Ovo je ujedno i konkretan primjer da bilateralni donatori i međunarodne finansijske institucije mogu raditi zajedno sa lokalnom zajednicom i gradom i stvarati dobre projekte kao što je ovaj”, rekao je norveški ambasador Olav Reinertsen.

Rekonstrukcijom i proširenjem vodovodne mreže te zamjenom azbest-cementnih cijevi, poboljšan je kvalitet i pouzdanost vodosnabdijevanja građana općine Gradačac, što će pozitivno utjecati na zdravlje, kvalitetu života i zaštitu okoliša.

“Kroz ovaj projekat izgrađeno je preko 40 km nove kanalizacione mreže, a zamijenjeno je i preko 40 km stare azbest-cementne mreže čime se Gradačac u potpunosti riješio tih vodovodnih cijevi. Možemo reći da smo po tome na određeni način pioniri u Bosni i Hercegovini te da je Grad Gradačac kroz realizaciju ovog projekta riješio pitanje vodosnabdijevanja,” naglasio je gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.

Projekat obnove komunalne infrastrukture u Gradačcu je u skladu sa prioritetima EU Ekonomskog i Investicionog Plana za Zapadni Balkan definisanim u okviru Ključnog projekta 7 – Upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama. Projekat je, također, u potpunosti usklađen sa Okvirnom direktivom EU o vodama i vodama za piće kao i Zelenom agendom.

“Ulaganje u efikasnu, sigurnu i zeleniju općinsku infrastrukturu ostaje jedan od naših ključnih strateških prioriteta, a EBRD i njeni donatori su spremni pružiti finansije i podršku za to,” izjavila je Manuela Naessl, šefica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu. „Radujemo se što ćemo podržati više gradova u zemlji u poboljšanju njihove kritične infrastrukture i uslova životne sredine i nastavićemo da radimo sa Vladom na obezbjeđivanju pravih okvirnih uslova kako bi te investicije bile održive.”

Projekat u Gradačcu samo je jedan dio sveobuhvatne podrške Evropske unije za poboljšanje u oblasti upravljanja vodama i otpadnim vodama u Bosni i Hercegovini. EU je kroz Instrument za pretpristupne (IPA) fondove osigurala oko 83 miliona eura bespovratnih sredstava kako bi Bosna i Hercegovina uskladila sa EU standardima u oblasti upravljanja vodama, tretmana gradskih otpadnih voda i vode za piće.

Također, u oblastima upravljanja vodama i otpadom, realizovana su značajna ulaganja u infrastrukturu u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, pri čemu grant sredstva Evropske unije iz EU Investicionog okvira za Zapadni Balkan, dopunjavaju povoljne kredite međunarodnih finansijskih institucija. Na taj način, podržavaju se i projekti proširenja i sanacije vodovodne mreze u Visokom, Sarajevu i Banja Luci.

Radio Gradačac / Delegacija EU u BiH

Comments are closed.

YouTube