Najnovije vijesti

FERK izdao dozvolu IMK “Kula” d.o.o. Gradačac za rad tri solarne fotonaponske elektrane

13/12/2020 | objavio Radio Gradačac
FERK izdao dozvolu IMK “Kula” d.o.o. Gradačac za rad tri solarne fotonaponske elektrane
Biznis

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK  je u petak 11.12.2020. godine na XX redovnoj sjednici donijela odluku da postotak obveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije koji su obvezni preuzeti svi opskrbljivači koji opskrbljuju krajnje kupce u Federaciji BiH i kvalifikovani kupci koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe za 2021. godinu iznosi 10,50%. Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici FERK-a, kao i u Službenim novinama Federacije BiH.


Izdana je dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva IMK „KULA“ d.o.o. Gradačac za tri proizvodna objekta solarne fotonaponske elektrane na području grada Gradačac. Radi se o fotonaponskim elektranama „KULA I“ instalisane snage 150,00 kW AC (176,70 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 200 MWh, „KULA II“ ograničene instalisane snage 23,00 kW AC (23,87 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 26 MWh te „KULA III“ ograničene instalisane snage 23,00 kW AC (23,87 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 26 MWh.


FERK je također donio i Odluku o privremenoj regulatornoj naknadi kojim se utvrđuje visina, način i dinamika plaćanja privremene regulatorne naknade za imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imaoca dozvole za rad Operatora za OIEiEK za 2021. godinu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici FERK-a i u Službenim novinama Federacije BiH.

Radio Gradačac / FERK

Comments are closed.

YouTube