Najnovije vijesti

FERK usvojio nacrt dozvole iz naftne privrede za AREX d.o.o. Gradačac

14/04/2021 | objavio Radio Gradačac
FERK usvojio nacrt dozvole iz naftne privrede za AREX d.o.o. Gradačac
Biznis

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na jučerašnjoj redovnoj sjednici usvojila je nacrt dozvole iz naftne privrede podnosioca zahtjeva „AREX“ d.o.o. Gradačac.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je dozvolu za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva TEAM:MEDIA d.o.o. iz Vogošće, i to za dvije solarne fotonaponske elektrane na području naselja Pješivac, općinaStolac.

FERK je izdao obnovljenu dozvolu za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosiocu POLO d.o.o. Kalesija i dozvolu za privredno društvo d.o.o. BAREL Cazin.

Osim toga, iz sektora naftne privrede, izdana je dozvola za transport naftnih derivata cestovnim prometom za podnosioca POLO d.o.o. Kalesija.

Na jučerašnjoj sjednici usvojeno je četiri nacrta dozvola iz sektora električne energije podnosioca  zahtjeva: “DOM 90“ d.o.o. Čitluk za solarnu elektranu u naselju Gornji Veliki Ograđenik , općina Čitluk, MTA Energy“iz Tešnja za solarnu elektranu u naselju Raduša općina Tešanj, „AM“ iz  Zenice za solarnu elektranu na adresi Armije R BiH 32, Grad Zenica i „MODEA“ iz Tešnja za solarnu elektranu u naselju Trepče, općina Tešanj.

Usvojeno je i  pet nacrta dozvola iz naftne privrede podnosioca zahtjeva : „AREX“ d.o.o. Gradačac, „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, „PAŽIN“ d.o.o. Stolac ( 2 nacrta) i „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj.

Zainteresovane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici www.ferk.ba i dostaviti pisani komentar na nacrte do 22.4.2021. godine do 10 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba.

Na kraju, FERK je donio dva rješenja po žalbi kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Radio Gradačac / FERK

Comments are closed.

YouTube