Najnovije vijesti

Formirano Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac

18/08/2023 | objavio Radio Gradačac
Formirano Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac
GRADAČAC

Jučer je u zgradi Gradske uprave održan sastanak na kojem je konstituisano Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac. Na sastanku se raspravljalo o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac s posebnim osvrtom na dešavanja od 11.08.2023. godine.

Cilj ovog tijela jeste zajedničko djelovanje, predstavnika lokalne zajednice, institucija i javnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta i drugih oblika asocijalnog ponašanja.

U Koordinaciono tijelo za sigurnost i bezbjednost građana grada Gradačac imenovani su:

 1. Edis Dervišagić, Gradonačelnik,
 2. Mustafa Hadžiađulović, Predsjedavajući Gradskog vijeća Gradačac,
 3. Emina Turbić, Sekretar organa državne službe,  
 4. Hajrudin Hasanbašić, Pomoćnik Gradonačelnika za opću upravu, građanska stanja boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.
 5. Mirza Hodžić, Zamjenik komandira PS Gradačac,
 6. Slobodanka Kojić, Predsjednica Općinskog suda Gradačac,
 7. Amira Huseinbašć, Direktorica Centra za socijalni rad Gradačac,
 8. Senad Vuković,  Pomoćnik Gradonačelnika za  civilnu zaštitu,
 9. Semir Turbić, Direktor JZU Dom zdravlja Gradačac,
 10. Eldina Peštalić, psiholog Centra za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Gradačac,
 11. Aron Mulahalilović, spec. psihijatar u JZU Dom zdravlja Gradačac,
 12. Ervada Sinanović, Predsjednica aktiva direktora osnovnih škola na području grada Gradačac,
 13. Mirsad Djedović, Direktor  JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac,
 14. Zijad Mahmutović, Direktor  JU MŠC „Hasan Kikić“ Gradačac,
 15. Mirela Jukan, Šef Odsjeka za inspekcije,
 16. Nedžad Osmić, Službenik za rad policije u zajednici,
 17. Nerma Šarić, predstavnik građana.

U cilju zajedničkog djelovanje predstavnika lokalne zajednice, institucija i javnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji i suzbijanju kriminaliteteta i drugih oblika asocijalnog ponašanja, usvojeno je nekoliko zaključaka.

Jedan od zaključaka jeste edukacija građana u saradnji svih ključnih aktera o postupanju u slučajevima nasilja u porodici koja se odnosi na primjenu postojećeg „Protokola intervencije u slučajevima nasilja u porodici za područje grada Gradačac“.

Poziva se Policijska stanica Gradačac, da u skladu s svojim kapacitetima, poveća prisustvo svojih pripadnika na kritičnim mjestima na području grada Gradačac zbog narušene bezbjedonosne situacije. U cilju što efikasnijeg djelovanja potrebno je kadrovski ojačati Centar za Socijalni rad, JZU Dom zdravlja i Policijsku stanicu u Gradačcu.

Na kraju je zaključeno da će se nastaviti tražiti rješenja i praviti plan aktivnosti za izlazak u susret svim zahtjevima građana iz nadležnosti Grada i ostalih nivoa vlasti.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube