Najnovije vijesti

FOTO/VIDEO: Imenovane komisije Gradskog vijeća Gradačac

28/01/2021 | objavio Radio Gradačac
FOTO/VIDEO: Imenovane komisije Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Danas je u Gradačcu održana prva radna sjednica Gradskog vijeće na kojoj su usvojeni prijedlozi rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela. Imenovano je deset komisija Gradskog vijeća u čiji sastav su ušli i vanjski članovi koji su odabrani nakon završene procedure po javnom pozivu. Na javni poziv prijavila su se 63 kandidata a nakon obavljene konkursne procedure u sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća uvršteno je 56 vanjskih članova.

Gradsko vijeće je imenovalo i Komisiju za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava. Pošto se radi o stručnoj komisiji njen rad je predviđen do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

Usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac i člana UO ispred uposlenika do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja. Gradsko vijeće je usvojilo zaključak da Komisija za Statut i opća akta utvrdi da li je prestao mandat UO zbog smjene predsjednika?

Vijeće je usvojilo rješenja o imenovanju člana upravnih odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ i JU „Apoteka Gradačac“ ispred Ministarstva zdravstva TK do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

Na sjednici su izvršena imenovanja člana UO JU Centar za socijalni rad Gradačac ispred uposlenika i UO JU Dječije obdanište“Kolibri“ Gradačac ispred osnivača, na period do okončanja procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

Na isti period imenovani su predsjednik Nadzornog odbora JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac te predsjednik i jedan član NO JP „Javno stambeno preduzeće“ d.o.o Gradačac.

Vijećnik Elvir Peštalić je od nadležnih lokalnih vlasti zatražio odgovor da li su državni službenici i namještenici kao vijećnici u sukobu interesa, te zašto nije izabran drugi dopredsjedavajući GV kada je Statutom omogućeno da tu funkciju obavlja izabrani vijećnik iz reda nacionalnih manjina?

Ujedno, podnio je inicijativu da gradski vijećnici potpišu izjavu kojom se obavezuju da u mandatnom periodu oni ili članovi njihove uže pordice neće biti uposlenu u organu gradske uprave ili institucijama kojima je osnivač Grad Gradačac.

Predjedavajući Gradskog vijeća, Hajrudim Mehanović zatražio je od gradska komunalne službe da razmotri mogućnost postavljanja nadstrešnice na autobuskom stajalištu u Svircu, gdje se zadržava veliki broj putnika.

Podsjećamo da je Kolegij Gradskog vijeća utvrdio termin 2. radne sjednice koja će se održati za sedam dana, 04. februara s početkom u 9 sati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube