Najnovije vijesti

FOTO/VIDEO: Odobreno 20.000 KM za pomoć u čišćenju lokaliteta pijace na Porebricama

25/04/2019 | objavio Radio Gradačac
FOTO/VIDEO: Odobreno 20.000 KM za pomoć u čišćenju lokaliteta pijace na Porebricama
GRADAČAC

Općinsko vijeće (OV) Gradačac je na današnjoj 23. radnoj sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za prva tri mjeseca ove godine. U izvještajnom periodu bužet je realizovan 21,4% i ostvaren je suficit od 2.072.078 KM. 

Usvojen je i  Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac za 2018. godinu sa prijedlogom mjera. Vijećnici su upoznati sa Informacijom o intervenciji vatrogasaca na gašenju požara 14. aprila na lokalitetu „Nova pijaca“ Porebrice Gradačac.

Usvojen je niz zaključaka i stavova vezanih za zahtjeve firme „Nova pijaca“ d.o.o. o daljnjim koracima i pružanju pomoći za sanaciju nastale štete. Odlučeno je da se iz budžetske rezerve izdvoje sredstva od 20.000 KM za pomoć u čišćenju lokaliteta pijace i pripremu za postavljanje objekata s ciljem očuvanja 1000 radnih mjesta.

Usvojen je i prijedlog Odluke o utvrđivanju  školskih područja osnovnih škola na području općine  Gradačac uz zahtjev resornom kantonalnom ministarstvu da se svim učenicima, bez obzira na školsko područje, omogući sufinansiranje prevoza gdje imaju registrovane autobuske linije. 

Kako bi se nastavila realizacija projekta „Vodosnabdijevanja općine Gradačac“ utvrđen je javni interes rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac. Utvrđeno je da se zbog zamjene azbestnih cijevi, cjevodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji na parcelama u katastarskim općinama Gradačac I i II, Donje Ledenice i Vida. 

Vijećnici su donijeli odluku o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac. Novim izmjenama se zabranjuje saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Husein kapetana Gradaščevića (od Sata do malog kružnog toka kod MUP-a), u periodu od 1. maja do 31. avgusta u terminu od 20 do 24 sata. 

Vijeće nije usvojilo Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih pod zakup (jezero “Hazna”, Područna škola Vida, igralište Popovača, objekat Gradine i Lovca sa parking prostorom i Autobuska stanica) uz zaključak da nadležna služba predloži set mjera za poboljšanje gazdovanja ovim dobrima. 

Podržana je Informacija o razvoju turizma na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2019. godine. Usvojena je uz zaključak da služba do naredne sjednice završi proceduru formiranja Turističke zajednice općine Gradačac. 

Općinski načelnik Edis Dervišagić je u svojstvu poredlagača prije usvajanja dnevnog reda današnje sjednice povukao izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini, jer nije dostavljen izvještaj JP „Komunalac“ d.d. Gradačac i da su u toku aktivnosti na saniranju stanja u JP Veterinarska stanica Gradačac.

Na zahtjev kluba vijećnike RDS usvojen je prijedlog da se na narednoj sjednici OV Gradačac razmatraju Izmjene i dopune Programa izgradnje puteva i gradskih ulica do 2020. godine.

Radio Gradačac

 

 

Comments are closed.

YouTube