Najnovije vijesti

FOTO/VIDEO: Paljenje sekundarnih sirovina u blizini izvorišta Okanovići !!

21/04/2018 | objavio Radio Gradačac
FOTO/VIDEO: Paljenje sekundarnih sirovina u blizini izvorišta Okanovići !!
GRADAČAC

Kako informiše naš čitalac Admir Okanović, danas je blizini izvorišta Okanovići vršeno paljenje kablova elekto-instalacija rashodovanih automobila, nakon čega počinilac izdvojene ostatke sekundarne sirovine (žice) vjerovatno prodaje na otpadu.

Prema njegovim riječima ovo se dešava svake subote kada to vremenske prilike dozvoljavaju. Navodi da se paljenje obavlja u rovu (kopu) na području koje teritorijalno pripada općini Modriča u blizini međuentitetske linije na udaljenosti oko 1 km od izvorišta Okanovići. Lokacija se nalazi u prvoj zaštitnoj zoni izvorišta i kako ističe Okanović “To se sve dešava na rovu kod izvorišta i sve kiseline ulaze direktno u vodu”.

Više puta su upozoravali nadležne i slučajeve prijavljivali policiji u Modriči, međutim prije dolaska patrole počinioci su se udaljavali sa lica mjesta, vjerovatno na područje općine Gradačac.

 

Obzirom da se paljenje i dalje dešava svake subote, naš čitalac izražava opravdanu bojazan da bi štetne supstance koje nastaju kao nus produkt paljevine mogle dospjeti u izvorište Okanovići sa kojeg se vodom snabdijeva gradsko i prigradsko područje općine Gradačac. Zato apeluje na nadležne organe i institucije da poduzmu hitne i adekvatne mjere kako bi se spriječila ova neekološka aktivnost i onemogućilo dalje ugrožavanje izvorišta Okanovići.

 

Radio Gradačac / Izvor informacije, video i fotografije: Admir Okanović

 

Comments are closed.

YouTube