Najnovije vijesti

FOTO/VIDEO: Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dobila novu medicinsku opremu

26/11/2019 | objavio Radio Gradačac
FOTO/VIDEO: Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dobila novu medicinsku opremu
GRADAČAC

U okviru projekta  “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” danas je obavljena primopredaja medicinske opreme Službi Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac.

Ukupna vrijednost projekta je 21.278 KM, od čega je posredstvom UNDP-a finansirano 16.230 KM, a iz budžeta Grada  Gradačca 5.047 KM.

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi  ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  Ovaj 14,5 miliona KM vrijedan projekat sufinansiraju vlade obje zemlje, a općina/grad Gradačac je  uključen u projekat od 2016. godine.

Na forumu  građana, predstavnika mjesnih zajednica uključenih u projekat i predstavnika građana, u februarau 2019. godine, identifikovan je problem i konkretizovan prijedlog da se na javni poziv kod UNDP-a kandiduje projekat “Opremanje Službe Hitne medicinske pomoći”.

Dom zdravlja i Služba Hitne medicinske pomoći usaglasili su listu neophodne opreme kako bi se  postigli ciljevi projekta, a to su stvaranje  boljih uslova za hitno medicinsko zbrinjavanje  građana u slučaju bolesti, stradanja ili povreda, te opremanje Službu Hitne medicinske pomoći  Doma zdravlja Gradačac nedostajućom opremom i uređajima i stvaranje uslova da svih 40.000 građana dobije brzu i kvalitetnu intervenciju od nastanka hitnog stanja do potpunog zbrinjavanja pacijenta.

Prema specifikaciji Doma zdravlja Gradačac, Projektom je odobrena sljedeća oprema: puls oksimetar (2 kom), aspirator (2 kom), infuziona pumpa, EKG aparat (2 kom), okovratnik za imobilizaciju (6 kom), ambu elektrode kardiološke (300 kom), airwai raznih veličina i spinalna daska (2 kom).

Danas je isporučen veći dio opreme, osim 2 EKG aparata čija se primopredaja očekuje u narednom periodu.

Zadovoljstvo dobrom saradnjom između Grada Gradačca i Doma zdravlja na ovakvim i sličnom projektima, prilikom primoredaje opreme, izrazili su gradonačelnik Edis Dervišagić i zamjenik direktora Doma zdravlja dr. Teufik Zahirović. Gradonačelnik Dervišagić je istakao da će Grad nastaviti, kao i do sada, da daje finansijsku podršku u poboljšanju opremljenosti Doma zdravlja u svrhu obezbjeđenja bolje zdravstvene zaštite građana Gradačca. Ovom prilikom je naglašeno da je posebno pohvalno da su predstavnici mjesnih zajednica i građana prepoznali važnost opremanja Službe Hitne medicinske pomoći za efikasnije zbrinjavanje građana u hitnim slučajevima.

Detalje saznajte u priloženom videu u kojem govore:

Nermina Hadžimuhamedović, šef Odsjela za društvene djelatnosti i BiZ Grada Gradačca,

Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca,

Teufik dr. Zahirović, zamjenik direktora Doma zdravlja Gradačac.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

 

 

 

 

Comments are closed.

YouTube