Najnovije vijesti

Geomehanička ispitivanja terena za rekonstrukciju “Kompleksa starog grada” u Gradačcu

09/05/2020 | objavio Radio Gradačac
Geomehanička ispitivanja terena za rekonstrukciju “Kompleksa starog grada” u Gradačcu
GRADAČAC

Danas su počela geomehanička ispitivanja za izvođenje istražnih radova sa izradom eleborata o geotehničkim i geofizičkim karakteristikama terena za rekonstrukciju kompleksa Starog grada u Gradačcu.

Na terenu je firma “Georad” iz Tuzle, a istražne radove vodi magistar geologije Jasenko Čolić. 

Biće iskopano 16 istražnih geomehaničkih bušotina. Nakon toga će se vršiti georefrekciona seizmika i potom pet istražnih raskopa kako bi se izvršila kontrola temeljenja postojećih objekata.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube