Najnovije vijesti

GIK Gradačac: Obavještenje o načinu glasanja birača pozitivnih na COVID-19 i birača u izolaciji

10/11/2020 | objavio Radio Gradačac
GIK Gradačac: Obavještenje o načinu glasanja birača pozitivnih na COVID-19 i birača u izolaciji
IZBORI 2020

U skladu sa Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini birač pozitivan na COVID-19, kojem je određena izolacija ili hospitalizacija, da bi ostvario pravo glasa, dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija ili putem drugog lica), dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji, zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima te medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora. Glasanje ovih birača se obavlja putem posebnih mobilnih timova koji će doći na adresu birača navedenu u zahtjevu. Glasanje se obavlja putem kovertiranog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta.

Ovim putem obavještavamo birače pozitivne na COVID-19 i one kojima je određena izolacija zbog kontakta sa pozitivnim licem na COVID-19 da, ukoliko žele ostvariti pravo glasa na Lokalnim izborima 2020.godine, potrebno je da Gradskoj izbornoj komisiji Gradačac podnesu zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima.

Potpisan zahtjev potrebno je dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji Gradačac, počev od ponedjeljka, 09.11.2020.godine, na jedan od sljedećih načina: 

E-mailhajrudin.hasanbasic@gradacac.ba

Fax: 035/369-759

Viber: 061/143-117

U prilogu ovog obavještenja se nalazi obrazac Zahtjeva za glasanje putem posebnog mobilnog tima, sa svim podacima koji su potrebni da bi birač ostvario pravo da glasa putem posebnog mobilnog tima.

Ukoliko birač nije u mogućnosti preuzeti i popuniti priloženi zahtjev, može svoje ručno sačiniti zahtjev sa svim navedenim podacima i poslati ga Gradskoj izbornoj komisiji Gradačac na jedan od gore navedenih načina.

Ako podnosilac zahtjeva, uz zahtjev ne dostavi dokaz nadležnog organa o izolaciji, isti će Gradska izborna komisija Gradačac pribaviti službenim putem.

Sve dodatne informacije podnosioci zahtjeva mogu dobiti putem telefona:  035/369-759

DOWNLOAD:

Zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima

 

Radio Gradačac / GIK Gradačac

Comments are closed.

YouTube