Najnovije vijesti

Gimnazijalci prezentovali probleme osoba sa invaliditetom

09/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Gimnazijalci prezentovali probleme osoba sa invaliditetom
GRADAČAC

U Gimnaziji „Mustafa Novalić“ je 28. februara 2018. godine organizovan okrugli sto na temu ,,Problemi osoba sa invaliditetom”. Ovom događaju prethodilo je period priprema i niza raznih aktivnosti. Za ovu priliku učenici 2a odjeljenja Nejra Isić i Mirza Mujdžić-Jojić su pripremili i power-point prezentaciju koja je prikazana za prisutne. 

Učenici drugih razreda učeći o demokratiji i ljudskim pravima imaju obavezu da na odabranu temu realizuju „Projekt građanin“. To je i razlog zašto su se učenici 2a odjeljenja odlučili da organizuju je okrugli sto uz koordinaciju prof. Amira Mujkanovića.

Kako izvještavaju učenici  2a razreda Gimnazije „Mustafa Novalić“, pozivu za ovaj okrugli sto odazvalo se nekoliko predstavnika institucija sa područja naše općine. To su: Nemina Hadžimuhamedović – šef Odjela za društvene djelatnosti u Općini Gradačac, Fadil Imširović – uposlenik JZU Doma zdravlja Gradačac, Kada Djedović  – pedagog u JU Dječije obdanište ,,Kolibri”, Jakub Džinić-predsjednik Organizacije RVI te Arnel Mulić – trener KIK „Zmaj“ Gradačac, kao i nekoliko profesora naše škole.

Učenici su iskoristili prisustvo predstavnika navedenih istitucija te ih konsultovali oko pojedinih pitanja i prepreka na koje nailaze građani naše zemlje, a koji pripadaju ovoj donekle zapostavljenoj kategoriji lica. Istaknut je nejednak status ratnih i civilnih invalida po pitanju ostavarivanja određenih prava. 
U saopćenju se navodi da su ovim projektom učenici do sada uradili anketiranje građana i učenika Gimnazije, posjetili su nekoliko naših lokalnih institucija i obavili intervju sa njihovim predstavnicima. Takođe su naveli da pripremaju realizaciju radio emisije te izradu i podjelu letaka sa određenim porukama kako bi potaknuli svijest kod svih građana i doprinijeli humanijem odnosu prema ovoj populaciji.

Razgovaralo se o postojećim zakonskim osnovama koje su nedovoljne da bi se ovaj problem riješio. Svi su se složili da je potrebno izvršiti izmjene i dopune postojećih zakona koji tretiraju ovu problematiku. Takođe, potrebno je konstantno vršiti edukaciju kako mladih tako i odraslih kroz određenu vrstu radionica, prezentacija, organiziranje radio i TV emisija.

Potrebno je upriličiti obilježavanje značajnih datuma za ovu populaciju, ali i humanitarnih aktivnosti kako bi olakšali njihov težak položaj (pogotovo djeci), jedan je od zaključaka sa okruglog stola na temu ,,Problemi osoba sa invaliditetom”.

Emisiju učenika 2a Gimnazije „Mustafa Novalić“ Gradačac na temu ,,Problemi osoba sa invaliditetom” možete poslušati u programu Radio Gradačca u subotu 10. marta 2018. godine od 13,30 sati.

Radio Gradačac / Učenici 2a Gimnazije „Mustafa Novalić“ Gradačac

Comments are closed.

YouTube