Najnovije vijesti

Godišnjica smrti Hasana Kikića

06/05/2021 | objavio Radio Gradačac
Godišnjica smrti Hasana Kikića
Na današnji dan

Na današnji dan, 6. maja 1942. godine ubijen je Hasan Kikić, bosanskohercegovački književnik.

Hasan Kikić je rođen 20. avgusta 1905. godine u Gradačcu. Kikićev život bio je ispunjen velikim stvaralačkim naporom, produktivnog književnog stvaraoca na strani socijalno obespravljenih i potlačenih.

Učiteljsku školu je pohađao u Derventi i Zagrebu, radio kao učitelj u Pašinom Konaku (Hajdarevići) u okolini Zavidovića, Rogatici, Gornjem Sjeničaku u okolini Vrginmosta (Gvozd) i Pisarovini u Hrvatskoj. Pravni fakultet završio je u Beogradu. Sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem je 1937. godine pokrenuo u Zagrebu muslimanski časopis “Putokaz”.


Poslušajte sjećanje na književnika i revolucionara Hasana Kikića koje je za Radio Gradačac govorio njegov brat Mustafa Kikić u emisjiji “Među nama” 2011. godine: 


Sa početkom Drugog svjetskog rata odlazi u partizane u februaru 1942. i kao komesar bataljona gine tri mjeseca kasnije. Četnici su ga mučki ubili u zasjedi 6. maja 1942. godine kod sela Rapta pod planinom Čemernicom između Mrkonjić-Grada i Skender-Vakufa.

Svoje književno djelo, kao i život u cjelini posvetio je siromašnom i napaćenom bosanskom čovjeku, iz čijih je redova i sam ponikao. Iz Kikićevog pera progovorio je narod, ojađen i pritisnut nevoljama, izmučen i napaćen. U njegovu čast i nekoliko škola u BiH je nosilo ili još uvijek nosi njegovo ime.


U povodu 100 godina rođenja književnika Hasana Kikića štampana je poštanka marka JP “BH Pošta” d.o.o. nominalne vrijednosti 1,50 KM autora Davora M. Rehara.  


U Gradačcu je 1973. pokrenuta književna manifestacija Kikićevi susreti. Naziv “Hasan Kikić” je dobila Nagrada za prosvjetne radnike u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.

Najbolja i najpoznatija Kikićeva djela su “Provincija u pozadini” (1935), “Ho-ruk” (1936) i “Bukve” (1938).

“Provincija u pozadini”, balestritički ciklus iz rata, čini tematsku cjelinu i predstavlja dokument o djetinjstvu pisca i njegovih vršnjaka, o teškim godinama Prvog svjetskog rata.

Drama “Provincija u pozadini” snimaljena je u Maglaju 1984. godine prema pripovijetkama Hasana Kikića. Igraju: Nada Đurevska, Mirjana Karanović, Tahir Nikšić, Danilo Stojković. Reditelj: Faruk Sokolović.

Vrijeme Prvog svjetskog rata. Mala provincija u Bosni, pored problema koje nosi rat, susreće se i sa problemom poremećnih ljudskih odnosa. Najveće žrtve su samohrane majke i bespomoćna djeca.


O Kikiću je mnogo rečeno, napisano i objavljeno. Njegovom djelu će se uvijek iznova vraćati buduće generacije.

Rijetko je ko na ovom našem tlu s takvim poznavanjem ljudi i njihovog života i s takvom ljubavlju, ulazio u svijet proleterizirane bosanske sirotinje, u svijet obespravljenih. Iz Kikićevog pera progovorio je narod, ojađen i pritisnut nevoljama, izmučen i napaćen, navodi web portal Historija.ba.

Radio Gradačac / Historija.ba

Comments are closed.

YouTube