Najnovije vijesti

Grad Gradačac sudjeluje u projektu “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”

28/05/2022 | objavio Radio Gradačac
Grad Gradačac sudjeluje u projektu “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”
FBiH/BiH

Grad Gradačac sudjeluje u projektu „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ Projekat  implementira Vijeće Evrope u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2022-2025.

Aktivnosti projekta su predstavljene na sastanku održanom u Sarajevu, 24.05.2022.god., na kojem su pisustvovali  predstavnici Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, predstavnici Saveza općina i gradova FBiH i RS, zastupnici Kongresa  lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, tj. predstavnici lokalnih samouprava iz Irske i Švedske, kao i predstavnici 23 općine/grada, koji će sudjelovati u implementaciji projektnih aktivnosti.

“U godini kada obilježavamo 20. godišnjicu članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope, sjajno je vidjeti zajednički  rad lokalnih vlasti iz cijele zemlje kako bi što bolje odgovorile na potrebe ljudi u svojim sredinama”, naglasila je  Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu. Glavna aktivnost ovog projekta je uspostavljanje Platforme za razmjenu o pitanjima lokalne uprave između opština i gradova.

Platforma ima za cilj pružiti podršku lokalnim vlastima u poboljšanju kvaliteta lokalne demokratije i u promovisanju otvorenog, odgovornog i inkluzivnog donošenja odluka. Platforma će služiti kao mreža u kojoj će se dijeliti iskustva i dobre prakse između općina i gradova u Bosni i Hercegovini i lokalnih samouprava širom Evrope.

Jedinice lokalne uprave iz Bosne i Hercegovine koje će participirati u radu ove Platforme su: Berkovići, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Doboj, Doboj Jug, Gradačac, Ilijaš, Jajce, Jezero, Kostajnica, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Mostar, Orašje , Sokolac, Teslić, Travnik, Vareš i Vukosavlje.

Lokalne samouprave će biti angažirane u aktivnostima razvoja kapaciteta u oblastima demokratskih inovacija, učešća građana, kao i otvorene vlade, javne etike i transparentnog i odgovornog lokalnog odlučivanja i raspodjele javnih resursa. Platforma će podržati i strateške interese Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske, ključnih partnera u projektu.

Više informacija na:
https://www.coe.int/bs/web/sarajevo/-/twenty-three-municipalities-from-bosnia-and-herzegovina-set-up-a-platform-of-exchange-on-local-governance

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube