Najnovije vijesti

Gradačac dobija Aleju javora

22/08/2017 | objavio Radio Gradačac
Gradačac dobija Aleju javora
Tuzlanski kanton

U okviru Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2017. godinu Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnosti za raspodjelu i transfer sredstava općini Gradačac. Odobreno je 119.893,76 KM za rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te 43.306,24 KM za uređenje Aleje javora. Kako je za Radio Gradačac potvrđeno u Odsjeku za unaprjeđenje razvoja i energetsku efikasnost općine Gradačac, Aleja javora prostirat će se od zgrade preko puta Reuf-begove džamije do gradskog sata. U okviru prve faze, za koju su danas odobrena sredstva kantonalne Vlade, planirana je izgradnja trotoara i sadnja javora od prostora preko puta Reuf-begove džamije do haustora, odn. ulice 6. aprila.

Vlada TK danas je donijela Zaključak kojim se nalaže javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta TK da iz rezerve za investicijska ulaganja finansira asfaltiranje ceste za Kikiće u MZ Požarike u Gradačcu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom je odobreno 2.000 KM udruženju pčelara „Pčela“ Gradačac, na ime organizacije i realizacije manifestacije „II Kongres pčelarstva“ koji će se održati u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede i industrije „Sajam šljive“.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2017/18. godinu. Shodno odluci, cjelokupni troškovi prijevoza subvencionirat će se za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu,učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječjeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan. Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza utvrdit će mjesno nadležni Centar za socijalni rad za djecu, te učenike i studente koji imaju status redovnog učenika odnosno studenta. Za ovaj vid pomoći i podrške Vlada je ove godine u Budžetu Tuzlanskog kantona predvidjela 743.700 KM.

Radio Gradačac/Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Comments are closed.

YouTube