Najnovije vijesti

Gradačac u UN-ovom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“

12/12/2019 | objavio Radio Gradačac
Gradačac u UN-ovom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“
Civilna zaštita

U Banjaluci je na održanom drugom sastanku Upravnog odbora zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“ predstavljeno 10 odabranih lokalnih zajednica u kojima će se realizovati programske aktivnosti naredne četiri godine.

U proteklom periodu u saradnji sa partnerima na svim nivoima vlasti odabrane su lokalne zajednice Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Trebinje.

Kako je saopćeno iz UNDP-a, selekcija lokalnih zajednica vršena je na osnovu procjena rizika, ranjivosti i izloženosti katastrofama, ljudskih i tehničkih kapaciteta, postojanja podataka o korištenju zemljišta i katastra, postojanja strategija lokalnog razvoja, političke volje vodstva lokalnih zajednica da se uključe i osiguraju sufinansiranje te mogućnost sinergije sa drugim relevantnim inicijativama.

Tokom 2020. godine aktivnosti će biti fokusirane na unapređenju kapaciteta, strategija i planova djelovanja u smislu prevencije i pripravnosti lokalnih zajednica u pogledu smanjenja rizika od katastrofa.

Također, kroz niz edukacija namjera je da se smanjenje rizika od katastrofa adekvatno prepozna kroz sve uključene sektore (zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravstvo i poljoprivreda) u okviru programa s ciljem sveobuvatnog i koordiniranog djelovanja baziranog na dijalogu u lokalnim zajednicama.

Prezentovan UN program za smanjenje rizika od katastrofa

Ovaj zajednički program, ukupne vrijednosti 8,4 miliona KM, provode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAQ u partnerstvu sa lokalnim vlastima.

Radio Gradačac / UNDP u BiH

 

Comments are closed.

YouTube