Najnovije vijesti

Gradačački kulturni uzlet sedamdesetih

19/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Gradačački kulturni uzlet sedamdesetih
KULTURA

Izvršni odbor „Kikićevih susreta“ na sastanku održanom 14.05.2020. godine donio je odluku da se zbog panedemije koronavirusa ovogodišnja manifestacija odgodi za jesen, tj. za oktobar mjesec.

Kako je najavljeno, program ovogodišnje književne manifestacije bi trebao biti usvojen tokom ljeta.

Također, na navedenoj sjednici Izvršni odbor je podržao inicijativu da se pokrene facebook stranica pod nazivom “Kikićevi susreti Gradačac”, što je uskoro i realizovano. Stranica je dokumentarističkog karaktera, gdje će javnost imati priliku da se upozna sa historijatom susreta koji postoje već punih 47 godina. Tretirat će isključivo teme vezane za književnost i kulturu uopće, sa posebnim naglaskom na djelo Hasana Kikića.

Facebook stranicu možete pratiti na sljedećem linku: “Kikićevi susreti Gradačac”.

Sa ove stranice prenosimo tekst predsjednika IO “Kikićevih susreta” Vahida Klopića pod naslovom “Gradačački kulturni uzlet sedamdesetih” koji tretira period 70-tih godina kada su gradačački entuzijasti pokrenuli drugu najstariju književnu manifestaciju u Bosni i Hercegovini, koja se održala do danas.


Gradačački kulturni uzlet sedamdesetih

Sve do kraja šezdesetih i početka sedamdesetih godina Gradačac se mogao posmatrati kao običan, mali grad u Bosni. Takoreći malo razvijenija kasaba, pomalo učmala u prosječnosti i zaboravljena u općem društvenom razvoju, koji je donosio socijalizam. Razvoj se orijentirao na velike industrijske centre, tako da su gradići iz starog vakta, ostajali na margini privrednog, kulturnog i uopće društvenog života zajednice.

Okolnosti su bile takve, ali Gradačac je raspolagao nevjerovatno talentiranim entuzijastima, koji su učinili vrlo značajne stvari. Napravljen je konkretan plan razvoja Gradačca u svakom pogledu. Pored industrijalizacije, Gradačac je već 1969. godine imao Sajam šljive, nakon toga festivale Pjesme ljeta, Noći sevdaha, da bi 1973. godine bili organizirani Kikićevi susreti. U te četiri godine, mali grad na sjeveru Bosne je postao dobro poznat diljem cijele bivše države.

Pogledamo li pažljivo u imena ljudi koji su direktno radili na ovim manifestacijama, doći ćemo do zaključka , da se imena ponavljaju i da su to uglavnom isti ljudi. Pravi entuzijasti svog vremena, hrabri da se uhvate u koštac sa mnogo jačim sredinama velike države.

Imena tih ljudi ne želim spominjati. Vjerovatno bih nekoga ispustio i učinio grešku, ali ovaj profil će vremenom isticati njihova imena, kao dokaz, koliko smo ustvari spremni da zaboravimo. Koliko smo spremni da ne odamo počast našim sugrađanima koji su u to vrijeme opće bijede i nerazvijenosti, palili svjetlo u Gradačcu.

Kikićevi susreti su druga književna manifestacija u Bosni i Hercegovini. Stariji su samo Sarajevski dani poezije. Kroz Gradačac su prošli, boravili i o njemu pisali svi pisci ex Jugoslavije. Svi oni koje su generacije imale u svojim čitankama i u redovnim lektirama. Sve to, iz ove perspektive djeluje epohalno.

Godine koje su došle kasnije, a pogotovu devedesete su donijele i rat i nove odnose. Entuzijazam je zauvijek nestao, nestali su i osnivači Kikićevih susreta tih sedamdesetih godina prošlog vijeka. Niko ih se više nije sjećao, a na osnovi njihovog znanja, snalažljivosti i pismenosti, Gradačac je postao simbolom kulture i umjetnosti.

Iz tih razloga mislim, da je tada bio pravi kulturni uzlet Gradačca. Sve poslije je bilo manje ili više uspješno, suženo u manju državu i potpuno nedefiniran kvalitet kulturne i književne ponude.

Vahid Klopić


 

Radio Gradačac / Facebook “Kikićevi susreti Gradačac”

Comments are closed.

YouTube