Najnovije vijesti

“Građanski sat” ponedjeljkom i četvrtkom u zgradi Gradskog vijeća

20/12/2019 | objavio Radio Gradačac
“Građanski sat” ponedjeljkom i četvrtkom u zgradi Gradskog vijeća
GRADAČAC

Građanski sat predstavlja mehanizam kojim građani neposredno komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima, kao i planovima Gradskog vijeća.

Kako je saopćeno iz Gradskog vijeća Gradačac, imajući u vidu odredbe člana 16. i 17. Odluke o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj 12/17), Kolegij Gradskog vijeća je na 4. sjednici održanoj 12.11.2019. godine usvojilo Zaključak o uspostavljanju mehanizma komunikacije građana i vijećnika „građanski sat“.

Građanski sat se održava svakog radnog ponedjeljka i četvrtka u terminu od 13:00 do 14:00 sati u kancelariji Predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Građani svoja pitanja, prijedloge i inicijative dostavljaju sekretaru Jedinstvenog organa uprave najkasnije tri dana prije održavanja građanskog sata putem e-maila, putem faksa ili lično na propisanom obrascu, o čemu sekretar obavještava Predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Građani u svom zahtjevu, pored teme, mogu predložiti i vijećnika, odnosno vijećnike, sa kojim žele razgovarati.

Preuzmite Obrazac za prijavu

Kontakt osoba: Emina Turbić, sekretar. Telefon: 035-369-770. E-mail: vijece@gradacac.ba

Radio Gradačac / Gradsko vijeće

Comments are closed.

YouTube