Najnovije vijesti

Gradonačelnik Dervišagić: Sredstva od milion KM za rekonstrukciju Starog grada nalaze se na namjenskom računu, ni marka nije utrošena u bilo kakve druge svrhe

03/01/2020 | objavio Radio Gradačac
Gradonačelnik Dervišagić: Sredstva od milion KM za rekonstrukciju Starog grada nalaze se na namjenskom računu, ni marka nije utrošena u bilo kakve druge svrhe
GRADAČAC

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je iz transfera nižim nivoima vlasti za projekte iz oblasti turizma i kulture od značaja za Federaciju u budžetu za 2018. godinu izdvojila milion KM za projekat Stari Grad u Gradačcu. Ugovor o transferu ovih sredstava namijenjenih za projekat obnove i zaštite kompleksa „Starog grada u Gradačcu“, između tadašnje federalne ministrica okoliša i turizma Edite Đapo i gradonačelnika Grada (načelnika Općine) Gradačac Edisa Dervišagića, potpisan je krajem avgusta iste godine na Kuli Huseina kapetana Gradaščevića. Sredstva su odobrena i doznačena na poseban namjenski račun Grada (Općine) Gradačac.

Nakon nešto više od godinu dana od kako su ova sredstva postala raspoloživa, javnost u Gradačcu je živo zainteresovana za informacije o početku konkretnih aktivnosti na ovom projektu, posebno zbog veoma lošeg stanja zidina i pojedinih objekata u kompleksu Starog grada. Dotrajalost krovnih konstrukcija na dvije ulazne karaule (južna i istočna), tokom prošle godine je nekoliko puta prouzrokovala pucanje i pad dijelova drvene konstrukcije u unutrašnjost karaula, čime je ugrožena i sigurnost građana, prolaznika kroz te objekte.

Ovo je bio povod da u novogodišnjem gostovanju i razgovoru sa gradonačelnikom Edisom Dervišagićem u programu Radio Gradačca razgovaramo i na ovu temu.

Pitali smo ga o raspoloživosti sredstava od nadležnog Federalnog ministarstva u budžetu Grada Gradačca, kao i dosadašnjim aktivnostima na ovom projektu, konkretnim rezultatima i planovima za 2020. godinu.

 – Kada je u pitanju početak radova na rekonstrukciji Starog grada, ja zaista moram još jednom da pojasnim da sredstva koja smo dobili od Ministarstva turizma i zaštite okoliša Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od milion KM u cjelosti se nalaze na posebnom namjenskom računu Grada Gradačca. Znači, ni marka nije utrošena u bilo kakve druge svrhe. Razlog zašto ovoliko dugo čekamo sa početkom radova jeste zaista komplikovana procedura, jer se radi se o kulturno-historijskom spomeniku prve kategorije, istakao je u uvodu razgovora gradonačenik Edis Dervišagić.

Prema njegovim riječima, bilo je potrebno stvari pokrenuti od samog početka, jer ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nema ni jedan projekat tog tipa. Bilo je nekih projekata koji su rađeni prije rata, obišli smo sve arhive, od Instituta za zaštitu kulturno-historijskih Bih, pa do nekih drugih arhiva. Sva ta građa ili je nestala u ratu ili je izgubljena. Uglavnom krenuli smo od nule, od izrade projektnog zadatka, pa do pribavljanja mišljenja Komisije za zaštitu nacionalno-historijskih spomenika, koje je bilo obavezujuće i neophodno. Ne moram posebno naglašavati da u državi u kojoj živimo sve je jako složeno, Komisija je tročlana, tronacionalna. Trebalo je sve članove Komisije okupiti, inače se rijetko sastaju, dovesti ih u Gradačac, zajedno obići ovaj kompleks, a nakon toga usaglasiti određene mjere. Naložene su nam mjere koje, između ostalog, podrazumijevaju i geo-radarsko snimanje terena što je u suštini jedna savremena metoda koja bi nam trebala dati odgovor na pitanje – da li ispod zemlje ima još nekih objekata koje u ovom momentu ne vidimo, objekata koje treba zaštititi, da ne bi eventualno sadašnjim radovima na konzerviranju ovoga što vidimo, uništili tragove i starije prošlosti i određene spomenike nulte kategorije o kojima ništa i ne znamo u ovom momentu.

Ono što je Komisija naložila je obavezujuće, i Gradska uprava je raspisala javni poziv koji je trebao da omogući se sve uradi kako je naloženo. Javni poziv nije uspio, pa je raspisan drugi po kojem je odabran izvođač i u toku su žalbeni rokovi koji ističu ovih dana, nako čega će se znati da li je ovaj javni poziv za izradu projektne dokumentacije uspio.

Ukoliko to bude tako, a iskreno se nadam da hoće, mi ćemo već u januaru zaključiti ugovore o izradi projektne dokumentacije i očekujemo do sredine godine da to sve bude gotovo, nakon čega bi trebalo krenuti raspisivanje tendera za rekonstrukciju samog kompleksa Starog grada. Mi ćemo paralelno s tim raditi na zaštiti onih ugroženih dijelova kao što su karaule na kojima je ovih dana primijećeno obrušavanje dijelova krovne konstrukcije. To ćemo raditi u svojoj režiji u smislu zaštite da ne dođe do neželjenih daljih osipanja ili, ned`o Bog, povrjeđivanja stanovništva koje se tu kreće, kazao je gradonačelnik Dervišagić.

Kako je dalje pojasnio, u ovom slučaju radi se o izradi djelimične projektne dokumentacije za one dijelove koji su najugroženiji, jer Kompleks Starog grada u Gradačcu zahvata ogroman prostor, a dobar dio i zidina nalazi se ispod zemlje.

Ako bi išli na rekonstrukciju u punom smislu riječi, to znači vraćanje svega u prvobitno stanje. To je svakako jedan projekat koji će generacije i generacije voditi. Ovdje je važno da krenemo, da zaštitimo ono što je u ovom momentu najviše ugroženo, kako ne bi dalje propadalo, a sama rekonstrukcija će iz godine u godinu ovaj kompleks oživljavati. Vrlo je važno da, osim rekonstrukcije, vodimo pažnju i imamo jasnu viziju i namjene onoga što radimo i rekonstruišemo, naglasio je Dervišagić.

Prvi čovjek Gradačca je u razgovoru za Radio Gradačac izrazio nadu da će Stari grad s vremenom, zahvaljujući stručnoj rekonstrukciji i dobro osmišljenim sadržajima, biti stavljen u punu funkciju razvoja turizma u Gradačcu, kao i u druge svrhe, te za organizaciju događaja i sadržaja potrebnih ovom gradu.

 – Malo je gradova koji imaju jedan ovako vrijedan kulturno-historijski spomenik na ovakvoj lokaciji. On je neodvojivo povezan sa centrom grada, i ako dobro posložimo sve ovo što radimo, onda definitivno kompletan grad može imati jedan potpuno novi sistem funkcionisanja, a ovaj kompleks može u punom smislu zaživjeti i od određenih turističkih prihoda sam sebe finansirati. Vrlo je važno šta će u pojedinim dijelovima kompleksa Starog grada biti smješteno u smislu nekih turističkih ponuda koje bi mogle dati određene prihode i na koji način sve to povezati sa ostatkom života u Gradu da ovaj kompleks ne bude jedno izolovano ostrvo, nego da bude sastavni dio funkcionisanja kompletne društvene zajednice na ovom području, zaključio je na kraju razgovora za Radio Gradačac gradonačelnik Edis Dervišagić.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube