Najnovije vijesti

Gradonačelnik donio Odluku o posebnom režimu rada gradskih službi Grada Gradačac

17/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Gradonačelnik donio Odluku o posebnom režimu rada gradskih službi Grada Gradačac
GRADAČAC

Gradonačelnik Edis Dervišagić danas je donio Odluku o posebnom režimu rada gradskih službi Grada Gradačac. Ovom Odlukom se uređuje rad gradskih službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac dok traje opasnost od širena zaraze koronavirusom na način da:

Radno vrijeme matičara, ovjere dokumenata, protokola, blagajne i ostalih šaltera organizuje se u dvije smjene i to od 7:30 do 11:00 sati i u periodu od 12:30 do 16:00 sati.

Stranke koje traže traže usluge u Centru za pružanje usluga će u prostor ulaziti u grupama najviše do 5 ljudi, a pojedinačno na šaltere kod matičara, ovjeru dokumenata, prijem zahtjeva i blagajnu, dok će ostale stranke na svoj red čekati u hodniku prizemlja zgrade ili ispred ulaza u zgradu gradske uprave.

Po ulasku u zgradu a prije ulaska u Centar za pružanje usluga sve stranke će biti upućene na pranje ili dezinfekciju ruku.

Ulazak u prostor Gradske uprave, osim prostora Centra za pružanje usluga do daljnjeg će biti omogućen isključivo po najavi i potvrđenom sastanku.

Sva građanska vjenčanja koja se održavaju u objektima Gradske uprave od 17.03. 2020. godine, obavljat će se na način da će se na vjenčanjima omogućiti prisustvo samo budućih bračnih partnera i svjedoka.

Uposleni na šalterima će koristiti zaštitne rukavice i zaštitne maske.

Objekat će se higijenski održavati posebnim režimom, koji uključuje dodatna sredstva za dezinfekciju i učestalijih čišćenja podova i radnih površina.

Ova odluka će se po potrebi usklađivati sa naredbama Kriznih štabova i drugih nadležnih institucija.

Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se informirati putem telefona službi i to:

Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor, Pomoćnik Gradonačelnika – Šefik Durakovć, 035 369-750, 062 346 398,

Gradska služba za društvene djelatnosti i boračku-invalidsku zaštitu, Pomoćnik Gradonačelnika – Hajrudin Hasanbašić, 035 369 750, 061 143 117,

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, Pomoćnik Gradonačelnika – Damir Kurjaković, 035 369 750, 062 348 538,

Gradska služba za privredu ,budžet i finansije, Pomoćnik Gradonačelnika – Samir Iskrić, 035 369 750, 061 727 904,

Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Pomoćnik Gradonačelnika – Ferid Durmišević, 035 369 750, 062 333 488,

Služba civilne zaštite, Šef službe – Isam Sendić, 035 369 772, 061 720 259.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube