Najnovije vijesti

GRADSKO VIJEĆE: Gradačac bi uskoro mogao dobiti ulicu Mustafe Imamovića

11/02/2020 | objavio Radio Gradačac
GRADSKO VIJEĆE: Gradačac bi uskoro mogao dobiti ulicu Mustafe Imamovića
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je u nastavku 6. redovne sjednice donijelo niz odluka koje bi trebale unaprijediti život građana. Utvrđen je javni interes za izgradnju elektroenergetskog objekta u MZ Srnice Donje i pumpne stanice u Ledenicama Donjim radi funkcionisanja kanalizacione mreže, te program i cjenovnik komunalnih usluga za 2020. godinu.

Vijećnici su prihvatili nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac i zadužili nadležnu Službu da provede javni uvid za građanstvo u roku od 90 dana. Komisija za priznanja i nazive je zadužena da za naredno zasijedanje pripremi izmjenu postojeće odluke kojom bi ulica u neposrednoj blizini kompleksa Kule Zmaja od Bosne dobila ime Mustafe Imamovića, istaknutog historičara i naučnog radnika rođenog u Gradačcu.

Plan rada JZU Centar za fizikalnu medicinu i banjsko liječenje Ilidža, koji predviđa povećanje kapaciteta, broja posjeta i usluga, te investiciona ulaganja u objekat, dobio je jednoglasnu podršku Gradskog vijeća. U cilju unaprjeđenja rada JU Apoteka, na prijedlog Kluba RDS-a, vijećnici su usvojili zaključak da se od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona zatraži dovođenje u ravnopravan položaj javnih i privatnih apoteka. JU Apoteka Gradačac već 6 mjeseci čeka odgovor resornog ministarstva za otvaranje 2 ispostave, što je samo prvi korak u približavanju korisnicima u mjesnim zajednicama.

Na današnjem nastavku zasijedanja utvrđena je visina naknade za korištenje taksi stajališta za 2020. godinu i korištenje javne površine za potrebe sportsko-rekreacionog sadržaja u svrhu postavljanja privremenih objekata, usvojen je plan poslovanja JP Parkinzi, te program komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće vrijedan skoro 200.000 KM. Prihvaćen je i godišnji program održavanja riječnih korita i lateralnog kanala vrijedan 25.000 KM.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube