Najnovije vijesti

Gradsko vijeće Gradačac odlučilo, zemljište pijace na Porebricama ide na licitaciju

04/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Gradsko vijeće Gradačac odlučilo, zemljište pijace na Porebricama ide na licitaciju
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas se na 2. redovnom zasijedanju bavilo temama koje se tiču zaštite javnog interesa građana i upravljanja gradskom imovinom. Doneseno je niz odluka koje omogućavaju nastavak započetih infrastrukturnih projekata i definišu način korištenja imovine koja se izdaje pod zakup.

Gradsko vijeće Gradačac danas je većinom glasova prihvatilo prijedlog upisa prava vlasništva u korist Banje Ilidže, što je rezultat zahtjeva Općinskog Suda u Gradačcu. Radi jednostavnijeg raspolaganja imovinom donesena je odluka o gubitku statusa dobra u općoj upotrebi za objekat Sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem.

Prihvaćen je prijedlog o privremenom smanjenju zakupnine za objekat Autobuske stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima u iznosu od 70% za period do 12.06.2021. godine. Iz rasprave i na osnovu prispjele inicijativu grupe ugostitelja u Gradačcu, proistekao je zaključak o potrebi izrade opće odluke usmjerene ka smanjenju naknada zakupnine pravnim subjektima koji su imali pad prihoda veći od 20% izazvan pandemijom koronavirusa. Ovakvu odluku nadležna Gradska služba trebala bi pripremiti već za sljedeću sjednicu vijeća.

Izdvajamo kako se sa puno pažnje i uz mjere osiguranja odvijala rasprava o izdavanju u zakup putem licitacije zemljišta od 50.000 m2 na Porebricama radi organizovanja pijace. Odluka je predložena na osnovu ranijih zaključaka Gradskog vijeća i predviđa da se zemljište izdaje u zakup na period od 5 godina. U ime 280 pravnih subjekata Gradskom vijeću se obratio Dženan Sarajlić, predsjednik Udruženja poslodavaca i trgovaca „Gradačačka pijaca“ koji je zatražio razumijevanje od strane vijećnika naglasivši da bi povećanje cijena prema trgovcima značilo njihov odlazak sa pijace na Porebricama. U ime preduzeća „Nova Pijaca“ Saudin Porović je rekao da zakupac nije imao priliku za ulaganja u prostor pijace zbog neizvijesnosti oko produženja ugovora. Kako je najavio, ovo preduzeće neće učestvovati na licitaciji, te će podnijeti zahtjev za rušenje objekata za koje ima dozvole.

Izdavanje zemljišta u zakup javnom licitacijom jedina je zakonska mogućnost, pojasnio je pravobranilac Mersed Sokoljaković, kazavši da je ona proistekla iz uknjižbe stvarnih prava vlasništva, što je bila obaveza ove službe. Odluka je donesena većinom glasova uz dopune koje se tiču osiguranja plaćanja zakupnine.

Vijećnici su prihvatili odluke o načinu dodjele poslovnih prostorija političkim strankama, boračkim udruženjima, humanitarnim organizacijama i udruženjima od posebnog značaja, o visini naknada za korištenje javnih površina, te dopunu Programa o javnim parkiralištima.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube