Najnovije vijesti

Gradsko vijeće Gradačac osudilo nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u Liporašću

10/09/2019 | objavio Radio Gradačac
Gradsko vijeće Gradačac osudilo nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u Liporašću
Gradsko vijeće

U Gradačcu je danas održana 2. sjednica Gradskog vijeća.

Na predloženom dnevnom  redu bilo je 36 tačaka, ali je na početku sjednice gradonačelnik Edis Dervišagić kao predlagač povukao dvije tačke koje se odnose na prenos prava vlasništva i ovlaštenje za potpisivanje ugovora o prenosu vlasništva za stambene objekte u vlasništvu Grada Gradačca u Potok Mahali – Lamela A6, a u dnevni red je, na njegov prijedlog, uvrštena Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje mjenice koja se odnosi na nedavno otvoreni Trening centar u objektu starog Srednjoškolskog centra.

Na početku sjednice zakletvu je položila nova vijećnica SDA Eldisa Halilović, koja je zauzela mjesto dosadašnjeg vijećnika Elvira Herčinovića koji je imenovan za ministra pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, a vijećnik Elvir Omerović je informisao Vijeće da istupa iz kluba vijećnika SBB-a i da će ubuduće u djelovati kao samostalni vijećnik.

Najviše diskusije vijećnika izazvao je Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine sa prigovorima na njegovo analitičko predstavljanje, pa je usvojen zaključak kojim se zadužuje nadležna gradska služba da ubuduće uradi analitiku za sve ekonomske kodove rashoda u iznosu preko 5.000 KM.

Budžet je za 6 mjeseci ostvaren u iznosu 7.092.682 KM, što je 35,7 % ostvarenja u odnosu na ukupno planiranih 19.865.724 KM za 2019. godinu. Zabilježeno je povećanje ostvarenja prihoda i primitaka u odnosu na isti period prošle godine za 28,9 %. Tekući izdaci u ovom periodu su realizovani sa 39,4 % (4.044.723 KM), a kapitalnio izdaci sa 7,0 % (644.405 KM) u odnosu na ukupno planirani budžet. Ostvaren je suficit (pozitivan finansijski rezultat) u iznosu 2.403.554 KM, ali, kako se moglo čuti na sjednici, razlog je što još uvijek nisu ispostavljeni računi za neke kapitalne projekte čija je realizacija u toku i koji će se plaćati iz ovih sredstava.

Vijeće je danas usvojilo i Odluku o visini sredstava i broju stipendija za učenike i studente za školsku 2019/20. godinu. U ove svrhe biće izdvojeno 98.000 KM za ukupno 131 stipendiju od čega 17 za učenike srednjih škola i 114 za studente. Stipendije za učenike iznose 400 KM u 8 mjesečnih iznosa po 50 KM, a za studente 800 KM u mjesečnim iznosima po 100 KM.

Usvojen je i dopuna Programa o javnim parkiralištima kojom se u funkciju parkinga pod upravljanjem JP „Parkinzi“ stavlja zemljište u vlasništvu IMK „Kula“ Gradačac kod kružnog toka na Varoši, o čemu je sklopljen ugovor između ova dva pravna lica.

Prijedlog rješenja o nominovanju četiri člana u Nadzorni odbor JP „Komunalac“ u ime osnivača, koji su bili najbolje ocijenjeni u provedenoj konkursnoj proceduri, nije dobio potrebnu većinu. Posebno žučna rasprava vođena je na ovoj tački dnevnog reda sa posebnim akcentom na cijenu vode i zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama, čime se izlazilo iz okvira materijala koji se razmatrao.

U Nadzorni odbor JP „Parkinzi“ do završetka konkursne procedure, a najduže do 90 dana, imenovani su Razim Imširović – predsjednik i članovi Denis Begović i Elmir Omeragić. Na isti period za predsjednicu Upravnog odbora Centra za socijalni rad imenovana je Samira Tokić, za člana UO Obdaništa „Kolibri“ ispred osnivača imenovan je Omer Mulaomerović, a ispred kantonalnog Ministarstva zdravstva za člana UO Banje „Ilidža“ imenovan je Nihad Vejzović.

Usvojen je Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2019/20. godina.

U okviru razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na području Gradačca za period januar – juni 2019. godine, na prijedlog zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Marijana Šimića (HDZ), usvojen je zaključak kojim se osuđuje nemili događaj napada na povratnika Iliju Itrića u mjestu Liporašće. Uz ovo je, na prijedlog vijećnika Hajrudina Mehanovića (RDS), gradonačelnik Edis Dervišagić zadužen da zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća posjete napadnutog Itrića i daju podršku mještanima Liporašća u zaštiti njihove imovine i sigurnosti.

U zaključku se navodi:

„Gradsko vijeće Gradačac osuđuje nemili događaj koji se desio 09.09.2019. godine u mjestu Liporašće napadom na povratnika Iliju Itrića, njegovu imovinu i nanošenje težih tjelesnih povreda. Počinitelj je poznat iz Mionice i poznat je organima gonjenja.

Tražimo od pravosudnih institucija da se ovaj slučaj u najkraćem mogućem roku istraži i počinitelj kazni.

Pozivamo mještane Liporašća da ne nasijedaju na kojekakve izjave pojedinaca koje imaju za cilj izazvati nemire i strah, a nadamo se da će ovlaštene institucije, MUP i pravosuđe, brzo reagirati i ovaj slučaj riješiti“.

Tonski snimak kompletne sjednice GV Gradačac možete slušati sutra, 11. septembra, u programu Radio Gradačca od 10 sati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube