Najnovije vijesti

GRADSKO VIJEĆE GRADAČAC: Usvojena nova Odluka o komunalnom redu

31/01/2023 | objavio Radio Gradačac
GRADSKO VIJEĆE GRADAČAC: Usvojena nova Odluka o komunalnom redu
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je održalo 21. redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, donesena Odluka o komunalnom redu. Njome je definisan način održavanja, uređenja i čišćenja javnih površina, sanitarno-komunalno uređenje, snabdijevanje vodom i niz drugih mjera za provođenje komunalnog reda, zajedno sa kaznenim odredbama. Predloženom materijalu prethodila je procedura javne rasprave, a danas su ga amandmanski dopunili i gradski vijećnici.

Tokom razmatranja Izvještaja o ostvarenim rezultatima deminiranja u 2022. godini konstatovano je kako je grad Gradačac od jedne od naugroženijih lokalnih zajednica u BiH napredovao do jedne od najmanje ugroženih u ovom smislu na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Isam Sendić iz Službe civilne zaštite uspješnom je ocijenio prošlu deminersku sezonu, navodeći da tri deminerska projekta dijele naš grad od cilja, a to je Gradačac bez mina 2024. godine. Od početka procesa do danas na području Gradačca je deminirano skoro 9 miliona m² zemljišta. Postotak rizične površine iznosi 1,98.

Podršku vijećnika danas je dobio godišnji prijedlog visine zakupnine neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera, odluka o visini naknade za korištenje dijela javne površine, te odluka o visini naknade za korištenje taksi stajališta. Vijeće je obavezalo nadležnu gradsku Službu da izvrši provjeru stvarnog stanja na terenu kada je u pitanju površina taksi stajališta na području grada Gradačca. Utvrđen je godišnji program i cjenovnik komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće, te prihvaćen izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u gradskim Službama za prošlu godinu.

Na današnjoj sjednici svečanu izjavu dao je Fuad Suljkanović, koji je preuzeo vijećnički mandat nakon Indire Omeragić, za koju je CIK BiH donio rješenje o prestanku mandata u Gradskom vijeću Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube