Najnovije vijesti

Gradsko vijeće pozvalo upravitelja tržnice u Porebricama da spornu odluku stavi van snage

04/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Gradsko vijeće pozvalo upravitelja tržnice u Porebricama da spornu odluku stavi van snage
Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Gradačac danas je održalo vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana Informacija o novonastalom stanju na tržnici Arizona nakon donošenja odluke o naplati ulaska i parkinga od 26.2.2020. godine od strane upravitelja pijace, preduzeća „Nova pijaca“ d.o.o. Gradačac.

Sjednica je zakazana na zahtjev jedne trećine vijećnika Gradskog vijeća, odnosno 10 vijećnika, a na inicijativu grupe zainteresovanih trgovaca-zakupaca štandova na gradačačkoj Novoj pijaci u Porebricama.

Kako su naveli nezadovoljni trgovci-zakupci, razlog za održavanje hitne sjednice Gradskog vijeća je povećanje cijena ulaska u pijacu i parkinga od strane Upravitelja pijace sa 30 na 5.000 KM za svaki ulazak kamiona-šlepera, odnosno sa dosadašnjih 5 na 300 KM za kombi vozila.

Pred početak sjednice vijećnicima je dostavljeno i obraćanje preduzeća „Nova pijaca“ sa obrazloženjem u kojem se, između ostalog, navodi da je došlo do zamjene teze koja se ogleda u činjenici da se pokušava prezentovati kako je zakupcima povećana cijena. Međutim, kako je navedeno, za sve zakupce i trgovce i dalje važe cijene koje su i do sada važile, dok se novouvedena cijena isključivo odnosi na kamione i kombije koji vrše uvoz i razvoz robe, odnosno uvoznike.

Većina diskusija vijećnika bila je usmjerena na podršku radu i daljem razvoju tržnice uz uvažavanje interesa Grada Gradačca, upravitelja tržnice kao i podzakupaca – trgovaca koji obavljaju djelatnost na ovoj tržnici, jer je korist za sve aktere višestruka. Istaknuto je da je značajan prihod od zakupnine zemljišta koji je gradski budžet ostvario u proteklom periodu, ali i drugi direktni i indirektni javni prihodi. Svoju egzistenciju na tržnici ostvaruje i oko 300 trgovaca čiji interes takođe treba biti zaštićen i omogućeno dalje nesmetano poslovanje.

Tokom rasprave se moglo čuti da bi međusobne odnose Grada Gradačca i upravitelja tržnice trebalo dodatno regulisati i precizirati u skladu sa kantonalnim Zakonom o komunalnim djelatnostima i federalnim Zakonom o unutrašnjoj trgovini kojim je obuhvaćena djelatnost tržnica.

Nakon zaključene rasprave i pauze radi usaglašavanja stavova i definisanja zaključka, vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak kojim Gradsko vijeće poziva upravitelja Nova pijaca d.o.o. da spornu odluku o naplati ulaska i parkinga od 26.02.2020. godine stavi van snage i donese novu odluku u skladu sa zakonom. Ukoliko upravitelj pijace do 09.03.2020. godine ne postupi po prijedlogu Gradskog vijeća, onda Gradsko vijeće zadužuju Gradsku službu za opću upravu i inspekcijski nadzor da sa nadležnim inspekcijama preispita zakonitost navedene odluke i izvijesti Gradsko vijeće na prvoj narednoj sjednici o poduzetim radnjama.


Materijali sa hitne sjednice Gradskog vijeća


Snimak sjednice možete poslušati sutra (05.03.2020.) u programu Radio Gradačca od 10 sati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube