Najnovije vijesti

Imate prostor za skladištenje? Ponudite ga općini Gradačac

06/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Imate prostor za skladištenje? Ponudite ga općini Gradačac
Gradska uprava

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja (pisanih ponuda) uzima u zakup  zemljište minimalne površine od 3.000 m2 i halu/nadstrešnicu. Zemljišta je potrebno za smještaj kanalizacione opreme, od toga za cijevi PEHD natkrivenog prostora minimalno 800 m2 slagano do 2 m visine cijevi i natkriveni i zatvoreni prostor za liveno željezne poklopce šahtova do 50 m2 minimalno.

Prostor mora biti čuvan, cijevi natkrivene, pristupačan kamionu/šleperu odn. istovaru i utovaru, sa osobom koja će bilježiti ulaz/izlaz materijala te biti zadužena za kompletan materijal uz obavezu utovara robe. Hala/nadstrešnica mora imati mogućnost ulaska dizalice/viličara radi utovara/istovara cijevi (minimalna visina hale do 5,5 m).

Ponuđač mora obezbijediti tlocrt parcele/hale kako bi se mogao planirati prostor za istovar/smještaj kanalizacionog materijala po naseljima, prostor za rad viličara/dizalice, te transportne puteve, kao i kasnije ponovni odvoz bez poteškoća. Uskladištene cijevi moraju biti osigurane protiv požara polisom osiguranja kod osiguravajuće kuće tokom cijelog perioda skladištenja. Nedostatak ili krađa materijala kao i oštećenje se smatra isključivom odgovornošću ponuđača prostora.

Prilikom skladištenja treba uzeti u obzir da cijevi treba skladišti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje. Visina naslaganih cijevi ne smije preći 2 m, a naslagane cijevi potrebno je osigurati sa strane. Uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštiti od prevelikog zagrijavanja.

Općina Gradačac zemljište i halu/nadstrešnicu uzima u zakup u periodu od 01.maja – 31.decembra 2018.godine uz mogućnost produženja ugovora o zakupu i u 2019.godini.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za  javni  oglas”- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. ili adresu: Općina Gradačac – Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, najkasnije do 17.marta 2018.godine do 16,00.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20.marta 2018.godine u 12,00.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube
Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp