Najnovije vijesti

Informacija o stanju zbog kišnih padavina u periodu 04.-08.11.2021. godine

08/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Informacija o stanju zbog kišnih padavina u periodu 04.-08.11.2021. godine
Civilna zaštita

Služba Civilne zaštite grada Gradačac danas je obavijestila javnost o stanju na području grada Gradačac zbog kišnih padavina za period od 4. do 8. novembra 2021. godine. U informaciji se prezentuju i podaci Hidrometeorološke stanice Gradačac o registrovanim kišnim padavinama po danima, kako slijedi: četvrtak (04. novembar) – 0,5 l/m2, petak (05.11.) – 27,5 l/m2, subota (06.11.) – 20,9 l/m2, nedjelja (07.11.) – 20,2 l/m2 i danas (08.11.) do 12 sati – 0,6 l/m2.

Shodno navedenom na teritoriji grada došlo je do određenog povećanja vodostaja na vodotocima na svim područjima ali, prema informacijama sa terena, nije došlo do izlijevanja istih.

Služba civilne zaštite prati situaciju na terenu ali istovremeno poziva i građane da u slučaju povećanja količina padavina, odnosno prijetnji izlijevanja padavina u naseljima i na putne komunikacije, kao i u slučaju eventualnih pojava klizišta, nazovu slijedeće brojeve: Operativni centar CZ – 121, Policija – 122 i Profesionalna vatrogasna jedinica – 123.

Pozivamo Štabove civilne zaštite mjesnih zajednica, odnosno vijaća mjesnih zajednica da ostvare uvid na terenu u saradnji sa mještanima i eventualno uoče problematična mjesta, kao što su začepljeni propusti na putnim komunikacijama, veće količine smeća u vodotocima, neočišćeni odvodni kanali i slično, te da u slučaju potrebe angažovanja mehanizacije zahtjeve dostave Gradskoj službi za komunalne poslove i poduzetništvo i Službi civilne zaštite.

Svjedoci smo teške situacije u Sarajevskom kantonu i na području Hercegovine i samo zajedničkim snagama, adekvatnom razmjenom informacija i preduzimanjem preventivnih mjera možemo spriječiti ili ublažiti posljedice koje prouzrokuju ovakve kišne padavine.

Kao što je većini građana poznato nakon poplava 2014. godine Grad Gradačac je kroz provođenje preventivnih aktivnosti izvršio regulisanje skoro svih vodotoka na području grada, izvršeno je uređenje i popravka nasipa na istim kao i popravka i saniranje određenog broja mostova i propusta.

Znači, preduzete su značajne mjere na sprečavanju, odnosno smanjenju posljedica koje mogu prouzrokovati velike kišne padavine ali još jednom apelujemo na građane i organe MZ, da svako može dati doprinos ličnim angažovanjem ali i pravovremenom dostavom informacija, navode iz Službe civilne zaštite grada Gradačac. 

 

Radio Gradačac / Služba civilne zaštite grada Gradačac / Foto: Ilustracija

Comments are closed.

YouTube