Najnovije vijesti

Intenzivni radovi na starom Srednjoškolskom centru

25/10/2018 | objavio Radio Gradačac
Intenzivni radovi na starom Srednjoškolskom centru
GRADAČAC

U toku su radovi na rekonstrukciji  prostora u Starom srednjoškolskom centru u Vidi 2. Radovi se odvijaju u okviru projekta “Osnivanje Trening centra za stručno osposobljavanje u sjevernoj Bosni” koji implementira Općina Gradačac zajedno sa UNDP-om, Turskom razvojnom agencijom (TIKA) i privrednicima iz Gradačca. Završetkom rekonstrukcije stvorit će se uslovi za upostavu Trening centra za stručno osposobljavanje. Vrijednost radova je 290.000 KM uz sufinansiranje Općine Gradačac sa 80.000 KM.

U vrijeme kada veliki broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, općinska administracija u Gradačcu zajedno sa partnerima radi na zaustavljanju tog negativnog trenda osnivajući Centar koji će osposobiti mlade ljude za deficitarne poslove na području općine Gradačac, ali i čitave regije Sjeverna Bosna.

Cilj projekta je rješavanje nedostatka kvalificirane radne snage u ključnim privrednim granama u sjevero-istočnoj Bosni, čime se rješava jedan od glavnih razloga visoke nezaposlenosti i niske produktivnosti. Uspostavom Centra za stručno osposobljavanje u Gradačcu riješit će se pitanje ponude adekvatne radne snage u tri proizvodne grane sa velikim potencijalom intenzivnog rasta, a radi se o proizvodnji metala i automobila, preradi drveta i proizvodnji tekstila.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube