Najnovije vijesti

Izmijenjen Poslovnik Gradskog vijeća kako bi se sjednice mogle održavati elektronskim putem

03/04/2020 | objavio Radio Gradačac
Izmijenjen Poslovnik Gradskog vijeća kako bi se sjednice mogle održavati elektronskim putem
Gradsko vijeće

Danas je u Gradačcu održana vanredna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Na dnevnom redu bile su tri tačke. Prva tačka dnevnog reda bio je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog (Gradskog) vijeća Gradačac. Vijećnici su nakon kratke rasprave usvojili prijedlog izmjena koje se odnose na pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća s kojim se sjednice vijeća mogu održati i elektronskim putem (elektronska sjednica).

Druga tačka dnevnog reda bio je Prijedlog odluke o prihvatanju grant sredstava Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF). Ovom Odlukom uređuje se način prihvatanja grant sredstava i procedure realizacije grant sredstava.

Grad Gradačac prihvata grant sredstva od strane Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) u iznosu od 1.992.500 EUR-a za finaniranje Projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačac“. Sredstva granta koristiti će se za finansiranje rekonstrukcije postojećih azbestnih cijevi i poboljšanje vodoopskrbnog sistema, nedovoljnog kapaciteta i trošne mreže u središnjem gradskom području Grada Gradačca. Ova odluka je donesena jednoglasno.

Usvojen je i „ Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upis prava vlasništva u korist JZU Centar za fizikalnu medicinu,  rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac“. Ovom odlukom se daje saglasnost zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Gradačcu da na nekretninama opisanim u tački 1., nakon brisanja državnog vlasništva, a u skladu sa odredbama člana 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH, izvrši upis prava vlasništva u korist JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac sa dijelom 1/1.

Sjednica je bila zatvorena za javnost zbog novonastale vanredne situacije uz maksimalne  mjere zaštite (rukavice, maske, socijalna udaljenost i dezinfekcija prostora) i na istoj su prisustvovali samo vijećnici, predlagač i obrađivači materijala koji se razmatraju.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube