Najnovije vijesti

IZVJEŠTAJ O VATROGASNOJ INTERVENCIJI NA GAŠENJU POŽARA U FIRMI „MELIMED“ d.o.o. Rajska

12/12/2022 | objavio Radio Gradačac
IZVJEŠTAJ O VATROGASNOJ INTERVENCIJI NA GAŠENJU POŽARA U FIRMI „MELIMED“ d.o.o. Rajska
Civilna zaštita

Dana 11.12.2022.godine u 20,07 časova u sjedištu Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac zaprimljena je putem telefona dojava požara u firmi „MELIMED“ d.o.o. Rajska.

Odmah po prijemu dojave dežurna ekipa PVJ Gradačac je krenula na intervenciju (u 20,11 časova) i stigla na lice mjesta u 20,27 časova.

Na osnovu podataka sa terena i procjene situacije u 20,31 na teren je krenula i druga ekipa i stigla na požarište u 20,46 časova.

Treća ekipa, kao ispomoć prethodnim ekipama,  upućena je putničkim vozilom u 20,45 i stigla je na lokaciju požara u 20,55 dok je u  sjedištu PVJ ostala jedna ekipa sa jednim vatrogasnim vozilom radi mogućnosti prijave novog požara na području grada.

Na osnovu procjene i potrebe sprečavanja širenja požara na objekte koji su se nalazili uz proizvodnu halu (upravna zgrada, sušara,skladište repromaterijala, skladište gotovih proizvoda i okolni stambeni objekti) zatraženo je od Predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva jedno vozilo sa pripadajućom opremom koje je oko 20,55 preuzeto i upućeno na požarište gdje je stiglo oko 21,10 časova.

Zahvaljujući svemu gore navedenom vrlo brzo je požar stavljen pod kontrolu odn. spriječeno je širenje istog te su sve snage i MTS usmjerene na gašenje požara na proizvodnom pogonu i tako spriječena puno veća materijalna šteta.

Pomoć na intervenciji je pružilo i desetak mještana i uposlenika firme.

U momentu pisanja izvještaja još uvijek se na terenu nalazi jedno vatrogasno vozilo i ekipa vatrogasaca.

 U intervenciji je utrošeno oko 90.000 l vode .

Uspješnoj intervenciji su doprinijeli Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradačac, Elektrodistribucija Gradačac pravovremenim isključenjem električne energije i JP „Komunalac“ asistencijom vezanom za hidrante na novoj liniji vodovoda  „Domažić“  kojima se ovom prilikom zahvaljujemo.

                                                                                                                SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube