Najnovije vijesti

Izvršena primopredaja deminiranog terena u Vidi II

26/04/2023 | objavio Radio Gradačac
Izvršena primopredaja deminiranog terena u Vidi II
Civilna zaštita

Na području mjesne zajednice Vida II izvršena je primopredaja deminiranog terena u sklopu deminerskog zadatka “Vida 2-Bučje” ukupne površine 3.961,5 m2.

Radove na deminiranju ovog zadatka obavili su demineri Deminerskog bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prilikom deminiranja pronađena je jedna protivtenkovska mina.

Pored pripadnika OSBiH primopredaji prisustvovali su i predstavnici BHMAC-a i Gradske službe za civilnu zaštitu Grada Gradačac.

Trenutno se izvode radovi na deminiranju još jednog zadatka, koji je u neposrednoj blizini navedenog, u mjesnoj zajednici Vida II.

Do postizanja konačnog cilja “Gradačac bez mina 2025” preostalo je deminiranje još ukupno tri projekta minsko sumnjivih površina (MSP-a) od kojih je jedan pripremljen (MZ Turić) i čiji početak deminiranja očekujemo u drugoj polovini ove godine, jedan MSP je u završnoj fazi izrade (MSP ZAPAD, koji ubuhvata prostor MZ-a Rajska, Jasjenica i dio MZ Novalići) i posljednji MSP čiju izradu očekujemo krajem tekuće ili početkom naredne godine je MSP SJEVER (obuhvata prostor od dijela MZ Novalići pa sve do MZ Tramošnica), saopćeno je iz Služba CZ Grada Gradačac.

Radio Gradačac / Služba CZ Grada Gradačac

Comments are closed.

YouTube