Najnovije vijesti

JAČANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH

10/11/2022 | objavio Radio Gradačac
JAČANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH
FBiH/BiH

U okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa (DRR) za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ na Jahorini je održana dodatna dvodnevna obuka za preko 60 korisnika Sistema za analizu rizika od katastrofa – DRAS. Na obuci su učestvovali predstavnici lokalnih zajednica Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Kaknja, Kalesije, Gradačca, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja iz sektora zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravstva i poljoprivrede, te pripadnici entitetskih uprava civilne zaštite.

Obuka ima za cilj unaprijeđenje vještina kao i mehanizama djelovanja koji omogućavaju lokalnim zajednicama u BiH korištenje naučnih analiza i informacija o ranjivosti prilikom procjene rizika od katastrofa, te kvalitetno planiranje preventivnih mjera i projekata iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa koji trebaju biti uključeni u strateške razvojne dokumente.

U narednom periodu planiramo dodatno unapređenje DRAS-a, uključujući strateške informacije i analize definisane prema potrebama lokalnih zajednica i viših nivoa vlasti. Pozivamo sve građane da još danas provjere na DRAS platformi da li žive u rizičnim područjima. Znanjem se možemo na vrijeme zaštititi i pripremiti, te spasiti živote, imovinu, i zajedno graditi održivost BiH, izjavio je Vedran Ibrulj, UNDP Koordinator projekta za smanjenje rizika od katastrofa.

Online Sistem analize rizika od nepogoda (DRAS)  pruža informacije o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina u lokalnim zajednicama koje su dio Zajedničkog programa.

Smanjenje negativnih posljedica izazvanih katastrofama je moguće samo ukoliko se djelovanje fokusira na preventivu i upravljanje rizicima od katastrofa, i ovaj pristup treba biti integralni dio razvojne perspektive zemlje. DRAS je jedan od alata koji pruža podršku nadležnim institucijama u analizi rizika, a istovremeno osigurava i potrebni nivo transparentnosti prema stanovništvo u partnerskim lokalnim zajednicama. Veoma je važno da se DRAS razvija na način da odgovori potrebama institucija, te da se efikasno integriše u upravnu strukturu u zemlji, ističe Boško Kenjić, Viši programski službenik pri Švicarskoj ambasadi u BiH.

Donosiocima odluka i stanovnicima Bosne i Hercegovine DRAS platforma omogućava nesmetan pristup podacima o mogućim opasnostima, a s ciljem povećanja svijesti o rizicima i prevenciji  katastrofa, a sastoji od tri modula — modul 1 je dostupan javnosti, a 2 i 3 lokalnim vlastima u skladu sa  korisničkim pravima. Sistemu  se može pristupiti putem stranice: www.drasinfo.org.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 7,1 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode  UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, s naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

Radio Gradačac / UNDP

Comments are closed.

YouTube