Najnovije vijesti

Javna kampanja „Borba protiv nasilja u porodici“

21/07/2017 | objavio Radio Gradačac
Javna kampanja „Borba protiv nasilja u porodici“
Bezbjednost

U Gradačcu je danas realizirana kampanja “Borba protiv nasilja u porodici”,  koju provode pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, u saradnji sa predstavnicima Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a za BiH (ICITAP) i Uredom Vlade SAD-a za saradnju agencija za provođenje zakona u borbi protiv narkotika (INL).

Za građane je ispred zgrade Gradskog kina organizovan  info pult na kojem se djelio tematski promotivni materijal. Prisutni su imali priliku da direktno postavljaju  pitanja vezana za nasilje u porodici i da dobiju informaciju za prevenciju  od strane policijskih službenika.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o problemu nasilja u porodici, ali i podsticanje žrtava nasilja i svih građana da nadležnim organima prijave sve oblike nasilja u porodici.

Službenik za rad u zajednici Policijske stanice Gradačac, Nedžad  Osmić,  istakao je da postoji nekoliko vrsta nasilja,  da se broj prijavljenih slučajeva u Gradačcu svakodnevno povećava.

Postoji više vidova nasilja u porodici od kojih su najčešća fizičko, seksualno, ekonomsko i psihičko nasilje. Žrtve pozivamo da se obrate policiji,  koja će preduzeti sve potrebne radnje koje su propisane u Protokolu o postupanju u nasilju u porodici, a to je prvenstveno da se žrtva odvoji od nasilnika i da se utvde činjenice da li je počinjeno krivično djelo. Građani su spoznali da taj oblik krivičnog djela ne trebaju trpiti, i u posljednje vrijeme imamo povećan broj prijava. Prema našim evidentiranim slučajevima najčešće žrtve su bračni i vanbračni supružnici, najčešće žene, ali onda se tu javljaju i djeca što predstavlja najteži oblik nasilja u porodici, rekao je Nedžad Osmić.

Anketirani građani Gradačca istakli su da osuđuju pojavu nasilja u porodici, a većina je rekla da kada bi svjedočili  takvom  prizoru,  prijavili bi odmah policiji.

Do sada nisam imala prilike svjedočiti bilo kakvom obliku nasilja u porodici, ali kada bi bila upoznata sa sličnim slučajem odmah  bi prijavila, ako treba i svjedočila i rekla istinu, kazala je naša sugrađanka Šefika Delić.

S druge strane, postoje i oni koji su naglasili da takve slučajeve ne bi prijavili jer smatraju  da su to privatne stvari  i problemi u koje se ne bi trebalo mješati.

Ono što žrtve nasilja trebaju znati jeste da nisu sami, da društvo brine o njima i da su zaštićeni.

Nemojte trpiti bilo kakav oblik nasilja, obratiti se možete na besplatni broj telefona 122, a službenici policije će odvojiti žrtvu od nasilnika te preduzeti sve potrebne mjere i radnje za dokazivanje i procesuiranje nasilnika pred nadležnim sudovima, poručio je Nedžad  Osmić, službenik za rad u zajednici Policijske stanice Gradačac.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube