Najnovije vijesti

Javna rasprava o Nacrtu odluke o dopuni Odluke općinskim administrativnim taksama

30/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Javna rasprava o Nacrtu odluke o dopuni Odluke općinskim administrativnim taksama
GRADAČAC

Na osnovu Zaključka Gradskog vijeća Grada Gradačac Broj: 01-05-110/19. od 15.10.2109. godine, upućuje se na Javnu raspravu Nacrt odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi.

Javna rasprave će se održati u vremenu od 28.10.2019. godine do 27.11.2019. godine.

Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe i tijela i mjesne zajednice grada Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti, te građani grada Gradačac.

Mole se sva zainteresovana lica da u toku provođenja javne rasprave dostave prijedloge i sugestije na Nacrt odluke u pisanoj formi na adresu Gradske službe za opću upravu i inspekcijski nadzor ili putem e-mail adrese: opc.grad@bih.net .ba najkasnije do 27.11.2019. u 16.00 sati.

Materijal za Javnu raspravu možete preuzeti u priloženim linkovima:

Odluka o općinskim adminstrativnim taksama i Tarifi općinskih adminstrativnih taksi

Nacrt odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama

RAdio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube